Khối thi đua 6 ký kết giao ước thi đua năm 2023

Xã hội - Ngày đăng : 14:25, 17/03/2023

BTO-Sáng nay 17/3, Khối thi đua 6 tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động của khối và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Ông Trần Tới - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (Trưởng Khối thi đua 6 năm 2023) chủ trì hội nghị.

Khối thi đua 6 gồm 9 thành viên là: Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Báo Bình Thuận.

5.jpeg

Ông Trần Tới - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy (Trưởng Khối thi đua 6 năm 2023) chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên trong Khối thi đua 6 đã thông qua dự thảo Quy chế tổ chức hoạt động thi đua và bình xét khen thưởng; bảng đánh giá thi đua của khối trong năm 2023; kế hoạch hoạt động và phương án tổ chức giao lưu hội thao và hoạt động xã hội từ thiện năm 2023; ký kết giao ước thi đua thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023.

4.jpeg

Các thành viên ký kết giao ước thi đua năm 2023. 

Năm 2023, Khối thi đua 6 phát động 2 đợt thi đua gồm: Đợt 1 - từ ngày 1/1/2023 đến ngày 30/6/2023 với chủ đề: Lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); 48 năm Ngày giải phóng quê hương Bình Thuận, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do tỉnh Bình Thuận đăng cai tổ chức với chủ đề Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với chủ đề năm 2023: “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” theo Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy (khóa XIV).

3.jpeg

Các thành viên Khối thi đua 6 đoàn kết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Đợt 2 bắt đầu từ ngày 1/7 đến 31/12/2023 với chủ đề: Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2023); phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao năm 2023.

Nội dung trọng tâm của các đợt thi đua là tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Khối khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, phát huy sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Đồng thời, xây dựng nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội khác. Xây dựng, biểu dương, khen thưởng và giới thiệu, nhân rộng các nhân tố mới, mô hình mới. Trong năm 2023, Khối thi đua 6 sẽ tổ chức ít nhất một hoạt động chung như: Thực hiện công trình, phần việc có ý nghĩa; hội thảo, tọa đàm học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác thi đua, khen thưởng, về xây dựng các nhân tố mới, mô hình mới, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

T.HÀ