Sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” tại Sở Nội vụ

Chính trị - Ngày đăng : 20:36, 12/04/2023

BTO-Chi bộ 1, thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ vừa tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Tham dự có đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Đỗ Thái Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; đại diện các chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên Chi bộ 1.

z4259398857231_a82a1e9420041601a93dac0eda34ce37.jpg
Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tổ chức sinh hoạt chính trị chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên”.
z4259399594677_ad34298d589c8deac045755cc476fc4e.jpg
Đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Theo đó tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ lần lượt trình bày báo cáo tự nhận xét, soi rọi của bản thân. Các đảng viên đã nêu lên cảm xúc bản thân vào ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đồng thời đã tập trung đánh giá lại quá trình trưởng thành, phát triển của đảng viên từ khi được kết nạp vào Đảng, khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý một cách khách quan, trung thực, dũng cảm nêu được những việc chưa làm hoặc đã thực hiện nhưng kết quả còn hạn chế.
Đồng thời, đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thì báo cáo rõ kết quả thực hiện lời hứa khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý. Các đảng viên trong Chi bộ tham gia góp ý trên tinh thần xây dựng đối với các đồng chí Cấp ủy, Ban Giám đốc, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, góp phần xây dựng đơn vị, chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh. Qua đó, cũng đã đề ra các giải pháp khắc phục các mặt hạn chế, khó khăn nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững lửa nhiệt huyết với niềm tin tuyệt đối vào Đảng.

anhbia-hthang3.jpg
Đảng viên chi bộ trình bày báo cáo tự nhận xét, soi rọi
z4259399407391_5ec2c5cebdde32ed7ea88d0f4346ff0f.jpg
Đồng chí Trần Hữu Tuấn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu đề dẫn nội dung sinh hoạt.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Hữu Tuấn, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ 1, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tiếp thu và cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Hoàng, đồng thời, đề nghị các đồng chí đảng viên thông qua buổi sinh hoạt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Mỗi đảng viên phải luôn ý thức trách nhiệm trước lời hứa của bản thân, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ, cơ quan Sở Nội vụ đoàn kết, vững mạnh...

ĐÌNH HÒA