Khen thưởng 61 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác

Chính trị - Ngày đăng : 16:08, 21/04/2023

BTO-Sáng nay (21/4), Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá, 3 năm qua, các cấp ủy cơ sở thực hiện khá nghiêm túc việc tổ chức phổ biến, quán triệt Kết luận số 01, Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề 2022; kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế; xác định được những nội dung trọng tâm, đột phá để triển khai thực hiện. Sau học tập, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã xây dựng kế hoạch cá nhân (bản đăng ký cá nhân) theo hướng dẫn của cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có sự đổi mới trong công tác tuyên truyền và nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua việc tổ chức các cuộc thi sáng tác video clip, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến, bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Đặc biệt năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đoàn viên, người lao động trong các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh bước đầu mang lại kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, đi vào nề nếp, thực chất, hiệu quả...

1.jpg
Đồng chí Lê Thị Hải Duyên -  Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hải Duyên - Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước hết xây dựng kế hoạch của tập thể, cá nhân về thực hiện chuyên đề năm 2023 và hoàn thành việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” theo Hướng dẫn số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Thị Hải Duyên yêu cầu mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Đối với các tập thể, cá nhân được tuyên dương cần tiếp tục triển khai, thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác; tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những tấm gương tiêu biểu cùng với tập thể đảng viên, quần chúng xây dựng chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

111.jpg
Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác.
12.jpg

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã khen thưởng 23 tập thể và 38 cá nhân điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2023.

T.HÀ