Phan Thiết: Chuyển biến nhiều mặt từ việc học tập và làm theo Bác

Tư tưởng Hồ Chí Minh - Ngày đăng : 05:36, 04/05/2023

Trên cơ sở các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Thành ủy Phan Thiết đã xây dựng các kế hoạch chuyên đề để triển khai và tiếp tục đạt nhiều kết quả. Trên từng lĩnh vực tiếp tục có những chuyển biến tích cực…

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Thành ủy Phan Thiết xác định là việc làm thường xuyên, liên tục. Trên tinh thần đó, hàng năm Thành ủy Phan Thiết đều ban hành các kế hoạch chuyên đề về học tập Bác. Trong 3 năm trở lại đây, nổi bật là việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Được biết, nội dung học tập và làm theo Bác được các tổ chức Đảng trong thành phố đưa vào sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề hàng quý, trong đó có đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết của chi bộ. Đồng thời tự liên hệ trách nhiệm từng cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; thảo luận, đề ra giải pháp, việc làm cụ thể, thiết thực nhằm hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

2.jpg
Sông Cà Ty (TP. Phan Thiết) nhìn từ trên cao.
duong-le-duan-tp.-phan-thiet.jpg
Trên tuyến đường Lê Duẩn - TP. Phan Thiết.

Song song đó, Thành ủy Phan Thiết đã chỉ đạo gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Kết quả, đã xuất hiện nhiều mô hình được phổ biến nhân rộng như “Bếp cơm từ thiện”, “Chung tay chăm lo cho người nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn”, “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”, “Phụ nữ khởi nghiệp”, “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Mỗi ngày 1 lời Bác Hồ dạy”, “Camera giám sát, phòng chống tội phạm”, “Khu phố chống lây lan ma túy”, “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, “Khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Phụ nữ 5 không, 3 sạch”, “Tổ Nông dân đảm bảo vệ sinh môi trường”.

Đặc biệt, trong học tập và làm theo Bác, Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đã chọn 3 nội dung đột phá để tập trung thực hiện. Trọng tâm là tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; tập trung phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế, chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Quá trình triển khai, đến nay đa phần cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức đạt chuẩn về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị; có những chuyển biến tích cực về tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm; chất lượng và hiệu quả công việc được nâng lên rõ rệt, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân trong thực thi công vụ. Phan Thiết cũng thường xuyên phối hợp các sở, ban, ngành của tỉnh tiến hành thực hiện các công trình trên địa bàn thành phố như: Dự án kè và khu chung cư sông Cà Ty, Dự án khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn, khu tái định cư bờ sông Cà Ty xã Tiến Lợi, Dự án đường ĐT.719, việc giải quyết vệ sinh môi trường và xử lý rác thải, đặc biệt là việc khởi công xây dựng cầu Văn Thánh được nhân dân đồng tình ủng hộ cao.

Bên cạnh, nhiều vấn đề trọng tâm, nổi cộm, bức xúc cũng được tập trung như: cải cách thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tạo chuyển biến tích cực; giải quyết đơn thư khiếu nại tồn đọng kéo dài. Năm 2022, Phan Thiết đã hoàn thành 92 công trình, phần việc (28 công trình, 64 phần việc) với tổng giá trị gần 29 tỷ đồng; vấn đề lập lại trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tiếp tục được cải thiện, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Thành ủy Phan Thiết cho biết, phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới Phan Thiết sẽ tiếp tục lựa chọn nội dung đột phá để tiếp tục triển khai; tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; gắn thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị; quy tắc ứng xử nơi công cộng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức toàn thành phố.

LÊ PHÚC