Đức Linh: Nhiều chuyển biến sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng

Chính trị - Ngày đăng : 07:16, 09/05/2023

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đức Linh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo vượt qua thử thách đưa kinh tế - xã hội địa phương tiếp tục có bước tăng trưởng khá và phát triển đúng định hướng.

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt

Trong tổng số 14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XII đề ra, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt, vượt và đảm bảo tiến độ. Cụ thể, tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2022, thu 193,1/90 tỷ đồng, đạt 214,6%; tương ứng tăng 114,6% so dự toán giao; đạt 155,6% so với nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2022 giảm còn 3,04% (theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021 - 2025); dự kiến năm 2023 giảm còn 2,54% < 3% đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Toàn huyện có 43/58 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 74,14% và đạt 98,85% so với chỉ tiêu nghị quyết (nghị quyết là 75%). Giải quyết việc làm hàng năm trung bình 3.100 lao động; vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (nghị quyết là 2.500 lao động)…

duc-linh.jpg.jpg
Trồng rau thủy canh trong nhà lưới ở Vũ Hòa, Đức Linh. Ảnh: Ngọc Lân

Với quyết tâm bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ huyện Đức Linh đã có nhiều cách làm sáng tạo để đưa các nội dung của nghị quyết đi vào cuộc sống. Nổi bật, trên lĩnh vực nông nghiệp, nhiều chương trình, đề án hỗ trợ thúc đẩy sản xuất được triển khai, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã được áp dụng và nhân rộng tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu mùa vụ, năng suất, chất lượng hàng nông sản không ngừng tăng lên. Đặc biệt, Đức Linh triển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó tập trung triển khai xây dựng vùng chuyên canh sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 1.000 ha trong 3.000 ha của “Đề án phân tích tính chất lý, hóa của đất để bố trí vùng lúa chất lượng cao và vùng chuyển đổi cây trồng cạn đến năm 2025 tầm nhìn 2030” gắn với liên kết chuỗi giá trị gia tăng.

Đối với sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cơ bản thực hiện đúng quy hoạch và định hướng phát triển, phát huy tối đa lợi thế vị trí địa lý, tài nguyên đất đai, vùng nguyên liệu và các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 6 cụm công nghiệp với tổng diện tích 278,14 ha; trong đó có 3 cụm công nghiệp/95,34 ha hiện do Nhà nước quản lý chưa đầu tư cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và 3 cụm công nghiệp/182,8 ha do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng. Tỷ lệ lấp đầy của 6 cụm công nghiệp đạt 53%. Các loại hình doanh nghiệp đầu tư trên lĩnh vực công nghiệp tăng cả về số lượng, quy mô và năng lực sản xuất; máy móc, thiết bị, nhà xưởng, công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, đã tạo ra các ngành công nghiệp chủ lực có thế mạnh và sử dụng nhiều lao động như: Chế biến nông sản (cao su, mì, xay xát lúa gạo, hạt điều), thức ăn chăn nuôi, vật liệu xây dựng, may mặc, giày dép…

Quyết tâm đột phá

Những kết quả đạt được trong thời gian qua khẳng định tính đúng đắn của các chủ trương đã đề ra. Nhưng không vì thế mà Đức Linh chủ quan, tự bằng lòng, lơ là trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trên cơ sở những kết quả đạt được, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện tiếp tục thể hiện quyết tâm đột phá bằng những hành động cụ thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra. Trong đó, huyện sẽ tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng trưởng ổn định và bền vững. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp; chú trọng xây dựng chuỗi liên kết theo giá trị, nhất là xây dựng vùng lúa chất lượng cao; xây dựng thương hiệu, tiêu chuẩn để đảm bảo yêu cầu thị trường. Quan tâm đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Kêu gọi nhà đầu tư đủ điều kiện đầu tư từ 1 - 2 cụm công nghiệp tại khu vực Tân Hà, Trà Tân, Đông Hà để bổ sung vào quy hoạch chung của tỉnh kịp thời, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp và hình thành khu công nghiệp giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đôn đốc nhà đầu tư đẩy mạnh đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp để thu hút dự án đầu tư thứ cấp, phấn đấu tỷ lệ lấp đầy trên 80%...

Đức Linh cũng sẽ tiếp tục tăng cường vai trò, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, đô thị, trật tự xây dựng. Thực hiện tốt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đảm bảo đúng theo quyết định của cấp thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, công tác cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính sẽ tiếp tục được tăng cường. Làm tốt công tác thu ngân sách nhà nước...

Nhìn lại những thành tựu trên các lĩnh vực của Đức Linh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, có thể thấy một bức tranh tươi sáng toàn diện. Kết quả đó, góp phần củng cố tăng thêm niềm tin, ý chí và động lực mới cho Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Linh trên bước đường đi tới.

Ngọc Diệp