Đẩy mạnh giải pháp tăng dần tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 05:38, 10/05/2023

Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu cho Bình Thuận đến cuối năm 2023 đạt tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 92,25%. Song, trong 3 tháng đầu năm tại các địa phương trong toàn tỉnh số người dân tham gia BHYT còn thấp.

Khám nội soi dạ dày cho bệnh nhân BHYT

Tỷ lệ bao phủ BHYT đến nay đạt 89,02% dân số; thấp hơn 3,23% chỉ tiêu giao. Tuy nhiên, qua phân tích từng tháng cho thấy số người tham gia BHYT đang có xu hướng gia tăng như: Tháng 1/2023 tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 88,2% dân số, giảm 3,32% so với tháng 12/2022; tháng 2 đạt 88,54% dân số; tháng 3/2023 tăng 6.070 người (tăng 0,6%) so với tháng trước; tăng 34.640 người (tăng 3,5%) so với cùng kỳ 2022, tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 89,02% dân số. Điều này cũng cho thấy, ngoài sự nỗ lực của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) còn có sự góp sức hỗ trợ nguồn lực của các cấp, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, rõ nhất là số HSSV tham gia BHYT tăng 811 em so với tháng trước, hiện còn 4.206 em chưa tham gia, chiếm tỷ lệ 1,7%, tập trung chủ yếu ở HSSV có thời hạn tham gia ngắn hạn (3 tháng, 6 tháng) thẻ hết hạn nhưng chưa tham gia lại; người dân tộc thiểu số, người thuộc xã bãi ngang không còn được ngân sách hỗ trợ đóng BHYT. Đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, đến nay có 2.369 người thuộc hộ gia đình mức sống trung bình tham gia BHYT. Ngoài ra còn có 13.252 người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT theo nhóm khác.

Có được kết quả nói trên là do các tổ dịch vụ thu được củng cố, xác định rõ trách nhiệm và được tập huấn nghiệp vụ thu, tuyên truyền. Các tổ dịch vụ đã rà soát những trường hợp gia hạn, đáo hạn thẻ BHYT để có kế hoạch vận động. Nhờ vậy, đến nay toàn tỉnh có 69.334 người tham gia lại trong tổng số 100.388 người có thẻ BHYT hết hạn dưới 3 tháng, chiếm tỷ lệ 69,1%. Hiện còn 31.54 người hết hạn thẻ dưới 3 tháng chưa tham gia lại, chiếm tỷ lệ 31,3%.

Có thể nói, công tác phát triển người tham gia BHYT trong những tháng đầu năm 2023 có tăng, nhưng vẫn còn giảm 77.731 người so với cuối năm 2022. Trong đó, tập trung giảm nhiều ở các nhóm: hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, hộ nghèo, hộ gia đình cận nghèo, HSSV, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Phân tích từ thực trạng và những khó khăn nói trên, BHXH tỉnh chỉ đạo cơ quan BHXH các huyện, thị xã tăng cường công tác truyền thông, vận động, giải thích cho từng người dân hiểu rõ tính ưu việt của chính sách an sinh xã hội. Hoạt động tuyên truyền thực hiện thường xuyên, liên tục, đến tất cả các nhóm đối tượng với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, như: Trao đổi thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…nhằm cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hoặc tư vấn cho người dân về chính sách BHYT, đảm bảo mỗi người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin cần thiết. Mặt khác, BHXH phối hợp với ngành y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT bằng việc củng cố và hoàn thiện hệ thống các cơ sở khám, chữa bệnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, nhất là y tế cơ sở có đủ trang thiết bị cơ bản phục vụ khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh; cải cách các thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT, BHXH trong các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh. Qua đó, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về BHXH, BHYT, hành vi trục lợi quỹ BHYT; đôn đốc các tổ chức dịch vụ thu tăng cường vận động người dân gia hạn, đáo hạn BHYT, BHXH tự nguyện dưới 3 tháng, cấp sổ BHXH cho người lao động, cấp thẻ BHYT cho người tham gia đầy đủ và kịp thời.

N.HOÀNG