Chỉ thị của Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Đề án 06

Xã hội - Ngày đăng : 05:24, 17/05/2023

Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 29 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) trên địa bàn tỉnh.

Theo Chỉ thị 29, năm 2022 và quý I/2023, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 đạt một số kết quả bước đầu. Đến nay, tỉnh đã triển khai thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trực tuyến và một phần đối với lĩnh vực chuyên ngành; hoàn thành kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc tiếp nhận hồ sơ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đối với 23 dịch vụ công. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số của tỉnh, góp phần cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

dsc00907.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đến thăm, tặng quà Tổ lưu động cấp căn cước công dân thuộc Công an huyện Hàm Thuận Bắc tại thị trấn Phú Long (ảnh tư liệu).

Tuy nhiên, một số đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Đề án 06 còn chậm, dữ liệu còn phân tán, chưa đầy đủ; việc chia sẻ, kết nối dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn hạn chế. Để khắc phục những hạn chế trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Đề án 06. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào hoạt động chuyển đổi số của cơ quan Nhà nước.

Trước mắt, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhất là xây dựng quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại. Khẩn trương giải quyết những khó khăn, vướng mắc về hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn, nhân lực. Bảo đảm dữ liệu dân cư và các dữ liệu khác phải được bổ sung, cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống", kết nối đồng bộ, thống nhất. Chỉ đạo UBND các cấp rà soát, cải tiến quy trình tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tại bộ phận một cửa các cấp theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực để cung cấp dịch vụ chất lượng, phục vụ tốt hơn; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo đúng quy định.

Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh cung cấp, thanh toán trực tuyến; thực hiện chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt; các cơ quan, tổ chức liên quan không yêu cầu xác nhận chứng minh nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn sử dụng căn cước công dân gắn chíp tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh. Tất cả các cơ sở lưu trú trên địa bàn, bao gồm: khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở khám chữa bệnh và các cơ sở khác có chức năng lưu trú phải thực hiện thông báo lưu trú qua ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an…

LÊ PHÚC