Hơn 16.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 THPT công lập

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 09:04, 21/05/2023

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo số lượng thí sinh đăng ký theo từng nguyện vọng vào lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hung Đạo và các trường THPT không chuyên trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh có thể điều chỉnh nguyện vọng khi tham gia dự xét tuyển sinh vào lóp 10 THPT công lập phù họp với khả năng của mình.


Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2023 – 2024 là 12.730 và số lượng thí sinh đăng ký tuyển sinh nguyện vọng 1 là 16.165 thí sinh và nguyện vọng 2 là 10.612 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý, chỉ tiêu tuyển sinh nguyện vọng 2 tại mỗi trường THPT không chuyên không vượt quá 20% so với tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường.
Thời gian nộp đơn thay đổi nguyện vọng trước ngày 5/6/2023. Quy trình đổi nguyện vọng, bước 1: Thí sinh làm đơn đề nghị đổi nguyện vọng theo mẫu (Mẫu ĐCNV- TS10) nộp trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng giáo dục (TCCB&QLCLGD) thuộc Sở Giáo dục và Đào - Số 10 Nguyễn Tất Thành, Phan Thiết, Bình Thuận. Bước 2: Sau khi được Phòng TCCB&QLCLGD thuộc Sở Giáo dục và Đào đồng ý xác nhận cho phép đổi nguyện vọng, thí sinh đến trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 1 ban đầu rút hồ sơ và mang đến nộp trực tiếp tại trường THPT nơi đăng ký đổi nguyện vọng.

Nguyện vọng cụ thể từng trường:

a98ec7cd-bcd1-4b5b-9514-bca58df4af9c.jpeg
443fe3cc-1e30-45b9-90ed-dc08013f6bbb.jpeg

T. Thuỷ