Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Đời sống - Ngày đăng : 05:14, 23/05/2023

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đến các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các địa phương… về việc tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, chủ đề của Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 là “Từ ứng phó đến hành động sớm”.

z4365594743583_a8b237dc77ba6df2be2e6c180b9027d8.jpg
Treo băng rôn hưởng ứng tại Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh.

Mục tiêu nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, địa phương và người dân trong cộng đồng; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa bão 2023. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao hiểu biết, năng lực, kỹ năng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai của người dân trong cộng đồng. Thời gian thực hiện tập trung trong tháng 5 và xuyên suốt trong năm 2023.

z4365595991765_b3aadd9bad638ab172c12f7a1e028c8d.jpg
Treo băng rôn hưởng ứng tại huyện Bắc Bình.

Theo đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch triển khai, tập trung thực hiện một số hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Tổ chức truyền tải thông điệp, tuyên truyền tại cơ sở qua hệ thống phát thanh, truyền hình, loa phát thanh, báo chí, mạng xã hội; công tác phòng, chống thiên tai dựa vào cộng đồng; treo pano, băng rôn với các khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai tại trụ sở.

Được biết, ngày 13/2/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 173 về việc lấy từ ngày 15 – 22/5 hàng năm là Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.

K.Hằng