Tổng kết 10 năm phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

Pháp luật - Ngày đăng : 18:15, 30/05/2023

Chiều 30/5, Công an tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 2023.

Đại tá Lê Thanh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh và bà Trần Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương trong tỉnh.

pb.jpg
Đại tá Lê Thanh Hùng – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Thực hiện Chương trình phối hợp số 09, 10 năm qua, lực lượng Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Công an tỉnh đã xây dựng gần 9.000 tin bài tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giới thiệu các mô hình, điển hình tiêu biểu.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hơn 2.400 buổi tọa đàm tuyên truyền pháp luật và chuyên đề phòng chống tệ nạn, xây dựng mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Công an, Mặt trận và các tổ chức thành viên cấp huyện phối hợp tổ chức hơn 2.000 buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm cho nhân dân; tiến hành gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục trên 39.000 lượt đối tượng vi phạm pháp luật. Trong xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản”, đến nay toàn tỉnh có 27 mô hình thuộc 6 lĩnh vực được nhân rộng ra 819 địa bàn, trong đó có 2 mô hình được Bộ Công an giới thiệu nhân rộng là “Camera an ninh phòng chống tội phạm”, “Nhà trọ, nhà cho thuê an toàn về an ninh trật tự”.

bk.jpg
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen các tập thể, cá nhân. 
tang-gk.jpg
gk.jpg
Công an tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể. 

Tại hội nghị, đại diện các ngành, đoàn thể, địa phương đã báo cáo tình hình, kết quả đạt được, nêu vấn đề đặt ra trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đồng thời khẳng định: xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa chiến lược, lâu dài, rất cần sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động của mỗi tổ chức, cá nhân. Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Thanh Hùng đề nghị lực lượng Công an, Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trong toàn tỉnh tiếp tục cụ thể hóa nội dung chương trình phối hợp, gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Tập trung triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; chỉ đạo xây dựng thành công xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền pháp luật; xây dựng, nhân rộng mô hình diễn hình tiến tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”…

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 25 tập thể, 35 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2013 – 2023.

LÊ PHÚC