Tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 05:11, 31/05/2023

Ngày 30/5 tại TP. Phan Thiết, Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp Sở Công Thương Bình Thuận đã tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh cho kinh tế tập thể và Hợp tác xã.

Tham dự tập huấn có gần 50 học viên đến từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế, Hợp tác xã, tổ chức xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh. Tại đây, giảng viên nền tảng xã hội Tiktok Việt Nam đã trình bày tổng quan về cách thức giới thiệu và trình chiếu sản phẩm trực tiếp trên môi trường số (livestream). Đồng thời hướng dẫn lập kế hoạch tổ chức một hoạt động trình chiếu sản phẩm trên môi trường số, quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, cách thức khai thác các công cụ và dịch vụ trên sàn thương mại điện tử. Ngoài ra còn chia sẻ kinh nghiệm doanh nghiệp đã tham gia các sàn thương mại điện tử, kỹ năng cơ bản trong quá trình sản phẩm trên môi trường số nhằm thu hút khách hàng, thực hành và hỗ trợ bán hàng trên môi trường số…

img_2583.jpg
img_2580.jpg
Khóa tập huấn vừa được phối hợp tổ chức tại TP. Phan Thiết.

Hoạt động này được tổ chức nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng, thu hẹp khoảng cách giữa các thành phố lớn và các địa phương về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong xúc tiến thương mại. Góp phần nâng cao trình độ sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trên điện thoại thông minh và máy vi tính, cách thức tham gia thị trường thương mại điện tử để quảng bá hình ảnh sản phẩm, sản lượng mùa vụ, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cũng như nâng cao năng lực cho cán bộ xúc tiến thương mại, từ đó nâng tầm giá trị thương hiệu của nông sản địa phương. Mặt khác còn hướng đến nâng cao năng lực thiết kế, xây dựng và quản trị nội dung các trang mạng xã hội, xây dựng website quảng cáo sản phẩm, tham gia hoặc xây dựng cộng đồng, quảng bá thương hiệu nhằm giúp gia tăng cơ hội kết nối giao thương thành công và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa.

Đ.QUỐC