Rà soát danh sách, nắm thông tin tàu cá Bình Thuận lưu trú, hoạt động ngoài tỉnh

Kinh tế - Ngày đăng : 17:10, 31/05/2023

Sở Nông nghiệp và PTNT – Thường trực Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển; Chi cục Thủy sản đề nghị rà soát danh sách, nắm thông tin tàu cá Bình Thuận lưu trú, hoạt động ngoài tỉnh.

Theo danh sách tàu cá hoạt động tại các tỉnh (gửi kèm), đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển và Chi cục Thủy sản tiến hành rà soát, bổ sung danh sách tàu cá của địa phương đang lưu trú, hoạt động tại các tỉnh. Đồng thời tiến hành liên hệ nắm thông tin cụ thể từng trường hợp (tên và số điện thoại chủ tàu/thuyền trưởng, cảng bến neo đậu tàu) để chuẩn bị cho chuyến công tác tại các tỉnh. Danh sách tàu cá của các địa phương hoạt động tại các tỉnh và thông tin về chủ tàu/thuyền trưởng, nơi tàu cá neo đậu ngoài tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển và Chi cục Thủy sản tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 5/6/2023.

z4392598401503_74ea6d16cb423fe1697a2082ca49020f-1-.jpg
Danh sách tàu cá Bình Thuận thường xuyên neo đậu, hoạt động ngoài tỉnh.


Được biết, theo chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại Thông báo số 138/TB-UBND ngày 19/5/2023, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo chống khai thác IUU của tỉnh 5 tháng đầu năm 2023. Kết luận có nêu: “Trên cơ sở rà soát và báo cáo của UBND cấp huyện về tàu cá thường xuyên hoạt động xuất bến ngoài tỉnh, ngay trong tháng 6/2023, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì cùng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức chuyến công tác đến các tỉnh có tàu cá của tỉnh đang lưu trú, hoạt động gặp gỡ trực tiếp chủ tàu/thuyền trưởng/lao động để tuyên truyền, vận động. Đồng thời làm việc với cơ quan chức năng các tỉnh đề nghị tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra tàu cá Bình Thuận hoạt động tại các tỉnh”.

z4341100602750_ae2ee6c7e9c5fa1cfd611bc7ced3855e.jpg
Rà soát lại danh sách tàu cá hoạt động ngoài tỉnh (ảnh minh họa)

Đây là một trong những giải pháp của tỉnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất và đi đến chấm dứt triệt để tình trạng tàu cá và ngư dân trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài.

Minh Vân