Tuyển chọn đề tài khắc phục sạt lở thắng cảnh quốc gia hồ Bàu Trắng

Kinh tế - Ngày đăng : 17:46, 31/05/2023

BTO-Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ cho biết, đề tài “Nghiên cứu các nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ khu vực hồ Bàu Trắng”, huyện Bắc Bình vừa được sở bổ sung vào nhiệm vụ khoa học công nghệ (KHCN) cấp tỉnh năm 2023.

Theo đó Sở Khoa học & Công nghệ Bình Thuận xúc tiến mời gọi các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia thực hiện đề tài KHCN cấp tỉnh trên. Các nhà khoa học được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu thực tế, tìm các nguyên nhân gây sạt lở bờ khu vực hồ Bàu Trắng, qua đó đề xuất giải pháp bảo vệ bờ hồ đảm bảo cảnh quan môi trường phục vụ du lịch tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng, thuộc xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình.
Trong quá trình triển khai thực hiện cũng được sở ngành chức năng hỗ trợ các số liệu, tài liệu liên quan sẵn có tại địa phương; các kết quả đã điều tra, nghiên cứu liên quan trước đây tại Bình Thuận. Dự kiến thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng này trong 6 tháng.

img_7966.jpg
 Khu vực hồ Bàu Trắng bị sạt lở vừa qua

  Các tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn đề tài trên gửi bộ hồ sơ về Sở Khoa học & Công nghệ Bình Thuận, số 8, Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết (qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp), thời gian nhận hồ sơ đến 17 giờ ngày 25/7/2023.

Thái Khoa