Hỗ trợ học phí năm học 2022 – 2023 phù hợp với điều kiện thực tế

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 05:49, 01/06/2023

Hỗ trợ học phí cho học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2022 -2023 trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với người dân và ngành giáo dục.

Nghị quyết phù hợp

Năm học 2022 - 2023, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh, với mức thu học phí bằng mức tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 81 ngày 27/8/2021 của Chính phủ. Nhưng so với năm học 2021 - 2022, mức thu học phí tăng từ 2 - 5 lần (tùy theo cấp học, vùng miền).

Nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn của học sinh, những gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định đời sống của nhân dân, thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại địa phương. Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ - HĐND ngày 9/5/2023 quy định mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết ban hành phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

th.jpg
1 tiết học của học sinh tiểu học (ảnh tư liệu)

Theo đó, mức hỗ trợ học phí bằng phần chênh lệch học phí của năm học 2022 - 2023 so với năm học 2021 - 2022 quy định tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh. Các mức hỗ trợ tùy vào các nhóm đối tượng đã đóng đủ 100% học phí, 50% học phí và 30% học phí. Ngân sách địa phương bảo đảm nguồn kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành. Đối với các trường THPT công lập, ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ theo khả năng cân đối ngân sách. Đối với các trường mầm non công lập, trường THCS công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên công lập, các huyện, thị xã, thành phố tự bảo đảm cân đối từ nguồn ngân sách huyện, thị xã, thành phố và các nguồn hợp pháp khác theo khả năng cân đối ngân sách. Trường hợp ngân sách cấp huyện không đảm bảo được thì ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ. Dự kiến kinh phí ngân sách nhà nước chi khoảng 116.018 triệu đồng để thực hiện chính sách; trong đó, ngân sách cấp tỉnh 37.462 triệu đồng, ngân sách cấp huyện 78.556 triệu đồng.

Hoàn trả phần chênh lệch

Sau khi Nghị quyết số 03/2023 HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ mức hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên theo Nghị quyết trên, triển khai đến các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý tổ chức thực hiện. Trong đó, lưu ý đối với học phí năm học 2022-2023, chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý hoàn trả phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2022-2023 với năm học 2021-2022 cho trẻ em mầm non, học sinh. Đối với việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập có trẻ em mầm non, học sinh là đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí: Trường hợp đã được cấp bù học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023 theo mức quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ và Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 7/7/2022 của HĐND tỉnh, chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý hoàn trả lại ngân sách nhà nước phần chênh lệch giữa mức thu học phí năm học 2022 - 2023 với năm học 2021 - 2022.

Hiện nay, nhiều trường THPT đã triển khai thực hiện hoàn trả phần chênh lệch học phí giữa mức thu học phí năm học 2022 - 2023 với năm học 2021 - 2022 đến học sinh, phụ huynh. Tại Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đã tổ chức cho học sinh nhận lại học phí từ ngày 27 - 30/5; Trường THPT Phan Bội Châu thực hiện từ ngày 31/5 - 2/6/2023… Trong khi đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố đang phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc rà soát tình hình thực hiện tại đơn vị, đảm bảo trẻ mầm non, học sinh được hưởng chế độ chính sách đầy đủ. Tuy công tác triển khai tại bậc mầm non, tiểu học, THCS có chậm hơn bậc THPT một bước nhưng hiện nay các cơ sở giáo dục đã thông tin chính sách đến phụ huynh nắm rõ và sẽ hoàn trả phần chênh lệch học phí năm học 2022 -2023 trong thời gian sớm nhất.

Qua tìm hiểu, việc hỗ trợ học phí năm học 2022 - 2023 đã giải quyết nguyện vọng chính đáng cho phụ huynh học sinh, cho các hộ gia đình có thu nhập thấp, có hoàn cảnh khó khăn. Chị Hồng ở TP. Phan Thiết có con học lớp 10 Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo phấn khởi chia sẻ: “Nhà có 3 đứa con đang tuổi ăn học, 2 vợ chồng làm thuê nên thu nhập không dư dả. Tằn tiện lắm mới đóng đủ học phí cho con trong năm học 2022 - 2023 là 2,7 triệu đồng, nay nhà trường hoàn trả với số tiền 2.025.000 đồng, tôi rất vui. Với số tiền được trả lại tôi sẽ để dành mua sắm sách vở và đóng tiền học cho con trong năm học mới”.

Thanh Thuỷ