Sớm hoàn thiện quy hoạch tỉnh Bình Thuận để trình các cấp thẩm quyền

Kinh tế - Ngày đăng : 09:48, 02/06/2023

BTO-UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp nghe báo cáo kết quả tiếp thu, chỉnh sửa quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự họp có Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng các sở ngành liên quan, lãnh đạo các địa phương trong tỉnh, đại diện đơn vị tư vấn quy hoạch tỉnh…

Tại đây, đại diện Liên danh tư vấn lập quy hoạch tỉnh Bình Thuận đã báo cáo tổng hợp việc tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó cho biết sau khi nhận được Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (vào giữa tháng 5/2023), Liên danh tư vấn đã phối hợp với cơ quan lập quy hoạch cũng như cơ quan, đơn vị của tỉnh tổ chức nghiên cứu, tiếp thu và giải trình các ý kiến thẩm định.

img_2612.jpg
Cuộc họp được tổ chức tại UBND tỉnh vào chiều 1/6/2023.
img_2602.jpg
Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại cuộc họp.

Trong số 94 ý kiến đề nghị giải trình, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung, Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị tư vấn chia nội dung theo các nhóm ngành, lĩnh vực, xác định trách nhiệm của sở ngành, địa phương để phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin nhằm sớm hoàn thành tiếp thu, giải trình theo yêu cầu. Với ý kiến thẩm định yêu cầu bổ sung thông tin, làm rõ thêm các nội dung quy hoạch mà không ảnh hưởng hoặc thay đổi phương án quy hoạch, bố trí không gian phát triển… thì Liên danh tư vấn phối hợp tiếp thu, giải trình và cập nhật bổ sung vào quy hoạch tỉnh, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thẩm định. Còn với ý kiến thẩm định yêu cầu bổ sung hoặc điều chỉnh các phương án quy hoạch, Liên danh tư vấn cũng báo cáo UBND tỉnh phương án tiếp thu, điều chỉnh, bổ sung.

img_2597.jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Bình Thuận tham gia ý kiến.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện - thị xã - thành phố trong tỉnh và sở ngành liên quan đã tham gia góp ý kiến, hầu hết thống nhất với báo cáo tổng hợp kết quả tiếp thu, giải trình của Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Bình Thuận. Tuy nhiên cũng đề nghị nghiên cứu làm rõ để thống nhất phạm vi lập quy hoạch về diện tích vùng lãnh hải của tỉnh, hay như không đưa Phú Quý vào Quy hoạch bảo tồn biển và chỉnh sửa số liệu thuộc ngành, lĩnh vực theo đúng thực tế hiện nay…

img_2606.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng cho rằng báo cáo tổng hợp việc tiếp thu, giải trình kết quả thẩm định Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của đơn vị tư vấn là cơ bản đầy đủ. Dù vậy cũng cần tích cực phối hợp triển khai công việc tiếp theo để bổ sung, chỉnh sửa nhằm hoàn thiện quy hoạch có sức thuyết phục hơn, trong đó lưu ý rà soát kỹ và cập nhật, đối chiếu, bổ sung các quy hoạch quốc gia để có số liệu thống nhất đồng bộ. Nhất là về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) vì Bình Thuận có nhiều dự án sản xuất năng lượng tái tạo đang triển khai trên địa bàn tỉnh.

Về tiến độ thực hiện, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu trong tháng 6 này cần nỗ lực hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để sớm trình các cấp thẩm quyền của địa phương và Thủ tướng Chính phủ…

Đ.QUỐC