Kiểm tra liên ngành về công tác phối hợp trợ giúp pháp lý

Pháp luật - Ngày đăng : 10:16, 02/06/2023

BTO-Đoàn công tác Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh do ông Đặng Văn Đào, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp dẫn đầu vừa có buổi làm việc tại 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh để kiểm tra, đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng năm 2023.
img_3983.jpg
Đoàn làm việc với huyện Đức Linh

Cùng đi trong đoàn có đại diện Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh và thành viên trong tổ giúp việc của Hội đồng.

Tại 2 huyện, đoàn đã đi kiểm tra trực tiếp nơi làm việc của các cơ quan Viện kiểm sát, Tòa án, Nhà tạm giữ và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện (gọi chung các cơ quan tố tụng huyện). Trong đó, kiểm tra việc niêm yết Bảng thông tin về TGPL, danh sách, số điện thoại của trợ giúp viên pháp lý, Luật sư cộng tác viên; cung cấp các văn bản tố tụng, cáo trạng, thông báo thời gian làm việc và xác nhận thời gian làm việc cho các trợ giúp viên pháp lý, luật sư cộng tác viên khi tham gia thực hiện TGPL; việc lập biên bản, lưu hồ sơ vụ án ghi nhận đề nghị thay đổi hoặc từ chối người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người bị buộc tội hoặc người đại diện, người thân thích của người bị buộc tội theo quy định tại Điều 12, Điều 14 và Điều 15 của Thông tư liên tịch số 10; điểm b khoản 1 Điều 76, Điều 77 của Bộ luật tố tụng hình sự; Việc phân công người theo dõi, tổng hợp, vào sổ theo dõi vụ việc và báo cáo các vụ việc TGPL trong hoạt động tố tụng cho người thuộc diện được TGPL miễn phí...

12

Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các nội dung, các cơ quan tố tụng huyện thực hiện tốt. Song vẫn có một số nội dung chưa đạt như: số liệu vụ án có đối tượng thuộc diện TGPL chưa có thống kê đầy đủ; chưa treo bổ sung bảng thông tin TGPL mới thay thế bảng cũ; chưa cập nhật bảng phụ lục số liệu báo cáo (theo mẫu 6B)... Đoàn đã hướng dẫn các cơ quan tố tụng cách tiếp cận, vận động và giải thích thông tin, thông báo cho người thuộc diện TGPL để họ biết đến quyền lợi của mình khi vướng vào vòng lao lý...

z4398043882558_cf6c1145107ba5a186ecbcd1249dfabc.jpg
Thành viên trong đoàn đang kiểm tra bảng thông tin TGPL của một trong những cơ quan tố tụng.

Tiếp thu đánh giá của đoàn, lãnh đạo  2 huyện yêu cầu các cơ quan tố tụng thời gian tới phải đặc biệt lưu ý đến công tác này.  Đồng thời đề nghị đoàn kiến nghị với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đưa nội dung TGPL vào báo cáo nội hàng quý, hàng năm để mọi cấp, ngành có liên quan theo dõi, thực hiện.

Ông Đặng Văn Đào ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện công tác phối hợp của các cơ quan tố tụng của 2 huyện. Đồng thời đề nghị các địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác này, đặc biệt các cấp lãnh đạo của huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan tố tụng thực hiện. Bởi qua thực tế cho thấy, công tác TGPL còn hạn chế ở nhiều khâu, nhất là chưa thực sự quan tâm đến đối tượng yếu thế thuộc diện TGPL. 

Trong thời gian tới, các cơ quan tố tụng sớm rà soát, bổ sung, chỉnh sửa việc triển khai công tác TGPL cho đầy đủ. Trung tâm TGPL, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án là đơn vị giúp việc và thành viên của Hội đồng thường xuyên theo dõi, giám sát, hướng dẫn phối hợp giúp các địa phương làm tốt công tác này...

Đối với những kiến nghị của địa phương, đoàn sẽ báo cáo, đề xuất với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh điều chỉnh cho phù hợp thực tế.

Ninh Chinh