Tuổi trẻ công an tỉnh tiên phong trong chuyển đổi số

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 15:01, 05/06/2023

BTO-Với chủ đề “Tuổi trẻ tiên phong chuyến đổi số” năm 2023, đoàn thanh niên Công an tỉnh đã và đang tích cực phối hợp các ngành, hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện chuyển đổi số nhằm trang bị cho người dân, đoàn viên, thanh niên những kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử. Đồng thời phát huy tinh thần xung kích đi đầu của lực lượng đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số.
z4391193328717_1decd7622bc689bb9277e2c9b32a679d.jpg

z4391193311136_38fbe0ceede8b74748b4509e5e844406.jpg

Đoàn thanh niên công an tỉnh vừa phối hợp Phòng Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, ký kết quy chế phối hợp triển khai tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VNeID. Song song đó tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

z4391193328711_6b94ae53c060d6c8e2638f187adfbfbc.jpg

Các cán bộ đoàn đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân, đoàn viên, thanh niên tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, truy cập vào cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Thuận tra cứu các văn bản, chính sách; triển khai tích hợp thẻ căn cước công dân với các giấy tờ tùy thân; hướng dẫn tuyên truyền và sử dụng các phần mềm thanh toán điện tử.

z4391190974971_390055da7aed56edba99a95be7cdc14a.jpg

Bằng sự linh hoạt trong chỉ đạo, sự tích cực, chủ động, tiên phong tham gia của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong quá trình chuyển đổi số, các hoạt động của đoàn đang từng bước được đổi mới về mặt nội dung và phương thức truyền tải để phù hợp với thời đại công nghệ số.

Tô Châu