Cần thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 09:11, 06/06/2023

BTO- Chiều 5/6, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành chuyên đề “Thay đổi căn bản cung cấp dịch vụ công trực tuyến”. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp. Tại điểm cầu Bình Thuận, có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
dvctt.11.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh chủ trì phiên họp trực tuyến tại Bình Thuận

Hội nghị đã báo cáo kết quả khảo sát, giám sát, đo lường chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cũng như giới thiệu về dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá, phương pháp đánh giá, kết quả đánh giá thử nghiệm và đề xuất lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng trên cơ sở tham chiếu, cập nhật, đồng bộ với hành lang pháp lý mới nhất đến thời điểm tháng 3/2023, gồm 3 trụ cột như đánh giá chức năng, đánh giá hiệu năng, đánh giá khả năng truy cập thuận tiện.

Kết quả khảo sát đến nay, tỷ lệ đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Văn bản số 1552/BTTTT-THH của Bộ TT&TT đối với các bộ, ngành, địa phương mới chỉ đạt 17/83 (20,48%). Trong đó, nhóm chức năng ký số của tổ chức, cá nhân; chức năng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; các yêu cầu về an toàn, an ninh mạng đối với Hệ thống cổng dịch vụ công các bộ, ngành, địa phương kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư… chưa được bổ sung và triển khai đầy đủ, đồng bộ. Vì vậy, Bộ TT&TT đề nghị các bộ, ngành, địa phương chưa đáp ứng khẩn trương triển khai thực hiện, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT.

Tại hội nghị, các ngành, địa phương đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như những hạn chế, tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai và xác định phương hướng trong thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng DVCTT.

Nêu ra cách làm mới, thay đổi căn bản cung cấp DVCTT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đã đến lúc cần thay đổi căn bản DVCTT Việt Nam, trọng tâm thay đổi nhận thức con người.  Về chất lượng DVCTT, thời gian đáp ứng của hệ thống cho mỗi thao tác phải đạt dưới 0,2 giây.

Đơn giản thủ tục hành chính trên môi trường số, chuẩn hóa quy trình hồ sơ, quy trình thực hiện cho 25 dịch vụ công thiết yếu, sau đó đơn giản cho các thủ tục còn lại. Đảm bảo an toàn thông tin kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia, giảm mạnh việc người dân đến bộ phận một cửa điện tử.

T.Linh