Tăng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế khi lương cơ sở tăng

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 06:04, 09/06/2023

Thực hiện Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Thuận đã có Công văn hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP trong trích nộp BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN).

Theo đó, mức đóng và chế độ, quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) cũng được điều chỉnh phù hợp với quy định mới. Cụ thể: Người tham gia BHYT khi đi khám, chữa bệnh (KCB) tại các cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT (trừ các trạm y tế xã, phường, thị trấn được hưởng 100% chi phí ) thì chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở, người tham gia BHYT được thanh toán 100% chi phí. Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng thì mức chi phí cho một lần KCB mà người tham gia BHYT không phải thực hiện đồng chi trả sẽ tăng từ 223,5 ngàn đồng lên 270 ngàn đồng.

kham-benh.jpeg

Đối với vật tư y tế chưa được tính chi phí vào giá của dịch vụ kỹ thuật, khám bệnh, ngày giường điều trị hoặc thu trọn gói theo trường hợp bệnh, quỹ BHYT thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, tổng chi phí vật tư y tế cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật tăng từ 67,05 triệu đồng lên 81 triệu đồng. Đối với các trường hợp người bệnh tham gia BHYT được thanh toán trực tiếp khi lương cơ sở được điều chỉnh tăng thì mức thanh toán các trường hợp này cũng tăng, cụ thể: Trường hợp người bệnh KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu): Đối với KCB ngoại trú tại tuyến huyện và tương đương, mức thanh toán trực tiếp tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB, theo đó từ ngày 1/7/2023, mức thanh toán tăng từ 223.500 đồng lên 270.000 đồng; đối với KCB nội trú tại tuyến huyện và tương đương, mức thanh toán trực tiếp tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, mức thanh toán tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng; đối với KCB nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương, mức thanh toán trực tiếp tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, mức thanh toán tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng…

Trường hợp người bệnh KCB tại nơi đăng ký KCB ban đầu không đúng quy định của Luật BHYT, mức thanh toán trực tiếp tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm KCB đối với trường hợp KCB ngoại trú, từ ngày 1/7/2023, mức thanh toán tăng từ 223.500 đồng lên 270.000 đồng; tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp KCB nội trú, mức thanh toán tăng từ 745.000 đồng lên 900.000 đồng.

Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng như ngành y tế luôn phối hợp để cải thiện chất lượng dịch vụ về BHYT theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện với người tham gia; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục KCB, thanh toán chi phí KCB BHYT; triển khai sử dụng căn cước công dân gắn chíp hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số thay thế thẻ BHYT giấy trong KCB BHYT, qua đó người dân sẽ tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh chóng hơn, cải thiện chất lượng dịch vụ KCB chuyên sâu, đem lại nhiều tiện ích, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT.

Phương Danh