Mừng ngày 21/6

Thơ - Ngày đăng : 16:27, 20/06/2023

.

Nhân ngày Báo chí Việt Nam

Xin dành câu chúc đến làng báo ta,

“Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”

Vũ khí sắc bén "Phò chính, trừ tà"

Phụng sự cách mạng Đảng ta

Dựng xây đất nước ngời ca hùng cường

Trước những diễn biến khó lường

Người nghề "phu chữ" vững vàng truyền thông

Lan tỏa tích cực số đông

Đi đầu xung kích cả trong lẫn ngoài

Thơ ca tránh có viết dài

Đơn giản xin chúc ngày ngành báo ta.

Minh Anh