Chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6)

Thơ - Ngày đăng : 05:34, 21/06/2023

(Thân tặng các nhà báo cách mạng Việt Nam)

Đảng – Dân chung một diễn đàn

Lòng Dân, ý Đảng ngày càng gần hơn

Áp lực, thách thức chẳng sờn

Nhà báo – Chiến sĩ luôn luôn tự hào

Đạo đức tốt, trách nhiệm cao

Tài năng càng giỏi càng giàu nhân văn.Đấu tranh chống giặc nội xâm

Chống “nhóm lợi ích” quyết tâm đến cùng

Tiến công liên tục chẳng dừng

Như chống giặc cướp đã từng xâm lăng.Chính diện, phản biện đều đăng

Người tốt, việc tốt cần tăng thêm bài

Hành trình đi tới tương lai

Đổi mới, sáng tạo, miệt mài chẳng lơi

Tôn chỉ, mục đích không rời

Đường lối của Đảng – Cuộc đời của Dân.

Đinh Trung