Công ty Điện lực Bình Thuận thông tin đến Quý khách hàng sử dụng điện về vi phạm quảng cáo bảo hiểm “Tai nạn hộ sử dụng điện” của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)

Thông tin thị trường - Ngày đăng : 14:25, 21/06/2023

Vào ngày 2/6/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận nhận được thông tin phản ánh của khách hàng sử dụng điện tại thôn Phú Thái, xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận về việc trường hợp bán bảo hiểm “Tai nạn hộ sử dụng điện” của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu với mức phí là 200.000 đồng/hộ/năm.

Trên tờ quảng cáo và giấy chứng nhận bảo hiểm “Tai nạn hộ sử dụng điện” có ghi nội dung: Sản phẩm liên kết giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ngay sau khi nhận được phản ảnh của khách hàng, Công ty Điện lực Bình Thuận đã báo cáo Tổng công ty Điện lực miền Nam (đơn vị quản lý cấp trên). Ngày 06/6/2023, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã báo cáo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (đơn vị quản lý cấp trên) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến như sau:

- Ngày 09/02/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 10/2017/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), theo đó EVN và các đơn vị thành viên của EVN không được kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính. Hiện tại, EVN không kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh bảo hiểm, EVN không có thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn cầu (GIC) trong lĩnh vực bảo hiểm, đồng thời EVN cũng không có thỏa thuận cho phép GIC sử dụng nhãn hiệu EVN trong các hoạt động của GIC.

- Ngày 14/6/2023, EVN đã có Văn bản số 3217/EVN-PC+KD+TT yêu cầu GICthực hiện rà soát và chấm dứt ngay việc sử dụng nhãn hiệu EVN và các thông tin liên quan đến EVN trên các dịch vụ, sản phẩm của GIC trong phạm vi cả nước, cải chính công khai đính chính thông tin đối với các khách hàng đã mua bảo hiểm.

Như vậy, EVN không kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh bảo hiểm “Tai nạn hộ sử dụng điện” với GIC, đồng thời EVN cũng không có thỏa thuận cho phép GIC sử dụng nhãn hiệu EVN trong các hoạt động của GIC. Đây là hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ của GIC trong việc sử dụng trái phép nhãn hiệu EVN trong các sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm.

Công ty Điện lực Bình Thuận kính thông tin đến Quý Khách hàng sử dụng điện để biết.

Trân trọng.

.