Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy: Học Bác làm tốt công tác dân vận

Chính trị - Ngày đăng : 05:35, 27/06/2023

Thấm nhuần những lời dạy của Bác về công tác dân vận “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01. Việc học tập và làm theo Bác đã thực sự có chiều sâu và đi vào nề nếp, góp phần quan trọng công tác tham mưu và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Theo ông Nguyễn Linh Nhơn - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Chi bộ cơ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy hiện có 19 đảng viên (100% CBCC là đảng viên). Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, sáng tạo, chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tập trung tuyên truyền, phổ biến những điểm mới, những nội dung cơ bản của Kết luận số 01 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của chi bộ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ đảng viên. Hàng năm, chi bộ thường xuyên phối hợp lãnh đạo Ban cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, không để xảy ra suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ đảng viên, công chức cơ quan. Cùng với đó, phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên, nhất là tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu; khắc phục kịp thời những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm.

img_0245.jpeg
Đồng chí Nguyễn Linh Nhơn - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy trao quà cho các hộ gia đình chính sách xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh.

Cũng theo Bí thư Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, chi bộ luôn xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, trước hết là những vấn đề tồn đọng cần tập trung giải quyết để xây dựng kế hoạch chuyên đề hàng năm và tổ chức triển khai sinh hoạt hiệu quả. Thông qua sinh hoạt vào đầu giờ ngày thứ 3, thứ 5 hàng tuần, định kỳ, kỷ niệm, thông tin thời sự… Chi bộ đã thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên, công chức. Gắn với đó, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nắm bắt, giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, công chức. Riêng sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ đều tổ chức sinh hoạt tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sát với thực tiễn nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, với các hình thức như: Sinh hoạt các mẫu chuyện về Bác Hồ; những bài báo, bài viết về gương người tốt, việc tốt; xem phim tài liệu về gương điển hình trong học tập và làm theo Bác và điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”... Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã tích cực tham gia ủng hộ các loại Quỹ “Mái ấm công đoàn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”. Đồng thời tổ chức các hoạt động về nguồn, đóng góp xây dựng nhà tình thương, tu sửa bia ghi danh và các hoạt động thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người nghèo…

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy là 1 trong 23 tập thể điển hình tiên tiến được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tuyên dương trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2023. “Phát huy kết quả đạt được, thời gian đến, chi bộ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01 sát tình hình thực tế, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng, nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình…” - ông Nhơn cho biết thêm.

 

T.HÀ