Tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy chế Bí thư Đảng ủy phường tiếp dân

Chính trị - Ngày đăng : 08:45, 06/07/2023

BTO-Đây là lưu ý của đồng chí Nguyễn Hồng Pháp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy La Gi tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Phước Hội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, việc thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến vào sáng 5/7.

Đảng ủy phường Phước Hội đánh giá 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Đảng, công tác dân vận được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phát triển đảng viên có nhiều cố gắng; việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chế độ chính sách được quan tâm thực hiện đảm bảo theo quy định. Kinh tế của phường tiếp tục phát triển, hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định; thu ngân sách đạt 84,6% so với kế hoạch năm, tăng 8% so với cùng kỳ... Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, đô thị được thực hiện đảm bảo đúng quy định; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức thường xuyên; công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU có nhiều cố gắng...

Về thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Bố trí phòng tiếp công dân và các điều kiện cần thiết phục vụ tiếp công dân theo đúng quy định.

z4491876640688_2671339fd234a581b5a18059d0870c95.jpg
Bí thư Thị ủy La Gi Nguyễn Hồng Pháp phát biểu tại buổi làm việc.

Thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng ủy phường Phước Hội, Bí thư Thị ủy La Gi Nguyễn Hồng Pháp yêu cầu Đảng ủy phường Phước Hội tăng cường công tác xây dựng Đảng, chú trọng đúng mức công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc, nhằm xây dựng Đảng bộ phường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Tăng cường công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu; chú ý chỉ tiêu về đảng viên chính thức trong giao quân năm 2024 và tạo nguồn cho năm 2025. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội phường đồng thời phát huy vai trò trong xây dựng phường đô thị văn minh. Chú trọng công tác giáo dục tư tưởng, vận động, tuyên truyền trong nhân dân; chuyển mạnh nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát với từng đối tượng để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động...

Đối với thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, Đảng ủy phường cần tiếp tục duy trì thực hiện tốt quy chế Bí thư Đảng ủy phường tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng quy định. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh quy chế tiếp công dân cho phù hợp với tình hình thực tiễn; kịp thời thông báo đến cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân nắm được các quy định về tiếp công dân và lịch tiếp công dân của đồng chí Bí thư Đảng ủy phường. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác hòa giải, góp phần giải quyết thỏa đáng các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở...

THU HÀ