Tăng thêm lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 09:07, 09/07/2023

Lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh theo Nghị định 42. Mặc dù ngày 14/8/2023 Nghị định này mới có hiệu lực thi hành, nhưng quyền lợi tăng thêm của người hưởng chế độ luôn được đảm bảo, đúng quy định.

Theo Nghị định số 42, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, các mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng được quy định, cụ thể, tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng theo quy định tại Nghị định này chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

giap-dap.jpg
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận giải đáp để được hưởng lương hưu về già (Ảnh Bảo hiểm xã hội tỉnh)

Bên cạnh đó, từ ngày 1/7/2023, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng (trừ người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng) trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại Nghị định số 42 nêu trên nếu có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/người/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng. Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Ngày 29/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 42/2023/NĐ-CP (Nghị định số 42) quy định thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023. Song, tới ngày 14/8/2023 Nghị định này mới có hiệu lực thi hành. Trong thời gian chờ Nghị định số 42 có hiệu lực và có Thông tư hướng dẫn thực hiện, kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 7 và tháng 8/2023, cơ quan BHXH vẫn thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6/2023. Tại kỳ chi trả của tháng 9/2023, người hưởng sẽ được cơ quan BHXH chi trả mức hưởng mới và truy lĩnh phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7 và tháng 8/2023 do chưa được nhận. Như vậy, quyền lợi về lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tăng thêm của người hưởng chế độ luôn được đảm bảo, đúng quy định.

Nhằm đảm bảo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng thuận lợi, đúng quy định, BHXH các địa phương hướng dẫn các điểm chi trả lương hưu niêm yết công khai thông tin trên. Cán bộ chi trả trực tiếp cũng giải đáp các thắc mắc về các nội dung điều chỉnh theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP giúp người hưởng nắm rõ quy định và yên tâm, tin tưởng về quyền lợi được hưởng.

T. MINH