Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội ở Hàm Tân

Xã hội - Ngày đăng : 06:20, 13/07/2023

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Hàm Tân đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Từ đó, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Để hoạt động giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, ngay từ đầu năm Mặt trận các cấp trong huyện đã chủ trì hiệp thương thống nhất nội dung với các tổ chức chính trị - xã hội để lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc đưa vào kế hoạch, chương trình giám sát và phản biện xã hội. Đối với hoạt động giám sát, nội dung phải đảm bảo không có sự chồng chéo, có trọng tâm, trọng điểm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Năm 2023, Mặt trận huyện đăng ký 5 nội dung giám sát, đến nay đã giám sát xong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND xã Tân Thắng, Thắng Hải. Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với Chủ tịch UBND xã Tân Xuân và Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện. Mặt trận các xã, thị trấn đã đăng ký và được cấp ủy cùng cấp phê duyệt 20 nội dung giám sát, đến nay đã hoàn thành 6 nội dung giám sát.

giam-sat.jpg

Sau giám sát, Mặt trận các cấp đã kiến nghị đến cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tổ chức liên quan và các đơn vị được giám sát kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai rõ, cụ thể nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Song song với công tác giám sát, hoạt động phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp trong huyện quan tâm thực hiện và đạt những kết quả. Mặt trận huyện đã tổ chức thành công 2 hội nghị phản biện xã hội về dự thảo kế hoạch giao thông nông thôn năm 2023 và kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023. Mặt trận cấp xã đăng ký 14 nội dung phản biện xã hội tập trung phản biện dự thảo kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững, kế hoạch làm đường giao thông nông thôn năm 2023 của UBND xã, các dự án, chương trình, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội của xã... đến nay đã hoàn thành 10 nội dung phản biện. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong huyện đã tổ chức lấy ý kiến dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và có 23 ý kiến tham gia góp ý.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện cho phù hợp; kịp thời kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát... Từ đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bình Minh