Điều chỉnh Dự án hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng

Kinh tế - Ngày đăng : 05:47, 18/07/2023

Tại kỳ họp thứ 15 diễn ra tuần qua, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam. Qua đó, nhằm hoàn chỉnh hệ thống công trình trên kênh dọc theo toàn tuyến kênh chuyển nước từ hồ Sông Móng đến hồ Đu Đủ, hồ Tân Lập, hồ Tà Mon, phát huy tối đa hiệu quả của tuyến kênh nối mạng liên hồ…

Theo đó, nội dung nghị quyết điều chỉnh khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 21/8/2021 của HĐND tỉnh về nội dung và quy mô đầu tư. Cụ thể, đoạn từ hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ, đầu tư mới khoảng 18 công trình trên kênh (trong đó có 1 cống qua đường sắt); gia cố bờ kênh với chiều dài khoảng 1.000 m tại vị trí các đoạn kênh thường xuyên sạt lở để đảm bảo dẫn nước và an toàn trong quá trình vận hành công trình. Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép.

song-mong-hang-.jpg
Hồ chứa nước Sông Móng.

Đoạn từ hồ Đu Đủ - hồ Tân Lập, đầu tư mới khoảng 8 công trình trên kênh; gia cố bờ kênh với chiều dài khoảng 800 m tại các vị trí các đoạn kênh thường xuyên sạt lở để đảm bảo dẫn nước và an toàn trong quá trình vận hành công trình. Đoạn từ hồ Tân Lập - hồ Tà Mon sẽ đầu tư mới khoảng 30 công trình trên kênh; gia cố bờ kênh với chiều dài khoảng 1.074 m tại các vị trí các đoạn kênh thường xuyên sạt lở để đảm bảo dẫn nước và an toàn trong quá trình vận hành công trình. Kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép. Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND tỉnh.

song-mong-hang.jpg
Hạ du hồ chứa nước Sông Móng.

Trước đó, theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, ngày 17/8/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 23/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án hoàn chỉnh hệ thống kênh hồ chứa nước Sông Móng, huyện Hàm Thuận Nam. Qua đó hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an toàn cấp nước sinh hoạt, tạo thuận lợi đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của nhân dân trong vùng. Tuy nhiên, do quy mô tuyến kênh có chiều dài khá lớn, với khoảng 43 km, với đặc thù đi qua nhiều khu sản xuất. Đồng thời trước đây khi trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nội dung và quy mô được đề xuất trên hồ sơ sẵn có của Dự án chuyển nước hồ Sông Móng - hồ Đu Đủ - hồ Tân Lập. Đến nay, sau khi tiến hành khảo sát địa hình, địa chất và rà soát lại các vị trí xây dựng công trình dọc tuyến kênh, các ngành chuyên môn thống nhất đề nghị chỉ giữ lại những nội dung đầu tư thiết thực, đảm bảo mục tiêu ban đầu của dự án và giảm quy mô các công trình chưa phù hợp với địa hình. Cụ thể, giảm 4 hạng mục gồm giảm số lượng công trình trên 2 đoạn kênh (12 công trình) và giảm chiều dài gia cố trên 2 đoạn kênh (1.220m) là phù hợp.

Theo HĐND tỉnh, việc điều chỉnh quy mô công trình vẫn đảm bảo mục tiêu đầu tư theo chủ trương đầu tư được duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 là đảm bảo chuyển được nước từ hồ Sông Móng để cấp bổ sung cho hồ Đu Đủ, hồ Tân Lập và hồ Tà Mon. Nội dung điều chỉnh, sắp xếp lại các công trình trên kênh, chính xác hóa số lượng công trình, giải pháp thiết kế, kết cấu công trình cho phù hợp với địa hình, vị trí các khu tưới, vị trí các tuyến đường giao thông cắt ngang tuyến kênh chính là phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả của tuyến kênh chuyển nước từ hồ Sông Móng đến hồ Đu Đủ, hồ Tân Lập, hồ Tà Mon đã được đầu tư.

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, đây là dự án nhóm B, thời gian thực hiện dự án theo quy định là 4 năm (từ 2022 – 2025) với dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 90 tỷ đồng. Để đảm bảo dự án triển khai đúng thời gian theo quy định, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo để sớm triển khai và đưa dự án vào hoạt động. Sau khi dự án hoàn thành sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn cấp nước sinh hoạt, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống cho nhân dân huyện Hàm Thuận Nam.

Kiều Hằng