Hàm Tân: Giáo viên đã nhận đầy đủ chế độ chính sách xã bãi ngang

Xã hội - Ngày đăng : 05:28, 31/07/2023

Việc hưởng chế độ chính sách của giáo viên tiểu học giảng dạy ở hai xã bãi ngang trước đây là Tân Thắng, Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân được một số cử tri hai địa phương trên phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong các lần tiếp xúc trước. Vấn đề này đã được Đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin rõ ràng cho đông đảo cử tri xã Sơn Mỹ trong lần tiếp xúc mới đây ở địa phương.

Theo đó, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin với cử tri, chính sách chế độ bãi ngang của nhà giáo, giáo viên thuộc hai xã Sơn Mỹ, Tân Thắng được thực hiện theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về việc chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn. Cùng đó, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn.

dsc09779.jpg
 Chế độ chính sách dành cho xã bãi ngang trước đây hỗ trợ cho nhiều giáo viên an tâm công tác

Thực hiện chính sách trên, nhiều năm qua, huyện Hàm Tân đã triển khai thực hiện, giải quyết chế độ chính sách ưu đãi này cho nhiều giáo viên hai xã Tân Thắng, Sơn Mỹ. Trong đó, trên địa bàn xã Sơn Mỹ, UBND huyện Hàm Tân đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện chi trả chế độ cho đông đảo giáo viên công tác ở đây từ năm 2011 đến 2015 với hơn 23,132 tỷ đồng. Tuy nhiên, kinh phí còn lại chưa giải quyết cho một số giáo viên từ năm 2013 - 2017 với hơn 2,6 tỷ đồng (năm 2013 là 34,5 triệu đồng; năm 2014 hơn 118 triệu đồng; năm 2015 hơn 237 triệu đồng; năm 2016 hơn 1,9 tỷ đồng; tháng 1/2017 là 261 triệu đồng).

Nguyên nhân chưa chi trả từ năm 2013 – 2015, do địa phương thiếu sót, khi ban hành quyết định cho những giáo viên mới chuyển đến dạy tại các trường vùng bãi ngang được hưởng chính sách bãi ngang năm 2013, 2014, 2015 gồm phụ cấp ưu đãi, thu hút, thiếu chế độ trợ cấp lần đầu cho giáo viên. Đến tháng 11/2018, UBND huyện Hàm Tân có quyết định cho giáo viên được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu các năm trên. Theo đó, đông đảo giáo viên tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xã Sơn Mỹ đã lần lượt được nhận đầy đủ chế độ trợ cấp lần đầu.

Hiệu trưởng của hai trường THCS (Sơn Mỹ, Tân Thắng) cho hay, đến nay các giáo viên trong trường đều nhận được chế độ trợ cấp lần đầu trong thời gian dạy học trên địa bàn hai xã bãi ngang này vào trước đây.

Được biết, từ nguồn chế độ chính sách bãi ngang được hưởng trong nhiều năm qua đã góp phần cho cán bộ, giáo viên các trường trong khu vực cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, yên tâm công tác trên địa bàn hai xã Sơn Mỹ, Tân Thắng hiện vẫn còn không ít khó khăn.

Thụy Khanh