Tuyên truyền chức sắc, chức việc các tôn giáo nhận diện, phòng ngừa tà đạo, đạo lạ

Pháp luật - Ngày đăng : 18:14, 18/08/2023

BTO-Công an huyện Phú Quý vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Phú Quý tổ chức buổi gặp mặt các chức sắc, chức việc của các tôn giáo trên địa bàn huyện.


z4611046180690_c4548c46ef54ce324e592c3b424c200f.jpg

Tại buổi gặp mặt, lực lượng chức năng đã tuyên truyền cho các chức sắc, chức việc nhận biết một số âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia; sơ lược về một số tà đạo, đạo lạ hiện nay, các dấu hiệu nhận diện các tà đạo, đạo lạ, đồng thời thông báo một số tình hình nổi lên như: Pháp Luân công, Thanh Hải Vô thượng sư… đến địa phương tiến hành các hoạt động tuyên truyền, phát tán các tài liệu trái pháp luật nhằm mục đích lôi kéo người tham gia, vụ việc tổ chức sinh hoạt điểm nhóm tôn giáo trái phép…

Tại buổi gặp mặt các chức sắc, chức việc đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến với các cơ quan chức năng, đồng thời hứa sẽ phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, đối tượng chống đối, cực đoan, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Qua buổi gặp mặt, các chức sắc, chức việc đã nhận biết được căn bản các âm mưu của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước lợi dụng lĩnh vực tôn giáo tiến hành các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta; nhận diện được hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, hoạt động tôn giáo trái phép nổi lên tại địa phương nhằm phòng ngừa và tuyên truyền cho toàn thể tín đồ biết, thực hiện tốt.


Như Ý - Đức Thanh