Tánh Linh, Đức Linh: Ra quân thực hiện lai dắt tàu, ghe tại hồ Biển Lạc

Pháp luật - Ngày đăng : 15:25, 21/08/2023

BTO-7 giờ sáng nay 21/8, tại UBND xã Gia An, 2 huyện Tánh Linh, Đức Linh tổ chức ra quân thực hiện lai dắt tàu, ghe tại hồ Biển Lạc.

Nội dung này được thực hiện theo Kế hoạch số 02 ngày 8/12/2022 của UBND huyện Tánh Linh và Đức Linh về phối hợp kiểm tra, xử lý phương tiện hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực lòng hồ Biển Lạc và sông La Ngà giáp ranh giữa 2 huyện Tánh Linh và Đức Linh.

21-8-ra-quan.jpg
21-8-lai-dat-ghe-tau.jpg

Chỉ đạo trực tiếp tại khu vực hồ Biển Lạc, ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND huyện Tánh Linh cho rằng: Tinh thần chung là kiên quyết và quyết liệt. Tất cả các ghe, tàu dù còn neo đậu ở hồ Biển Lạc hay đã kéo lên bờ cũng phải lai, dắt về bãi tập kết đã định. Các lực lượng thực thi nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, tích cực nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người. Thời gian thực hiện trong 5 ngày từ ngày 21 – 25/8.

Theo ghi nhận, mặc dù có khó khăn trong quá trình thực hiện lai, dắt tàu, ghe như: Vị trí neo đậu của các tàu ở thế khó, chật hẹp, lục bình dày đặc rất khó lai, dắt nhưng với tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt của các lực lượng, cùng với tinh thần tự giác của một số chủ phương tiện tàu, ghe, lần lượt từng con tàu đã được đưa về bãi tập kết. Tính đến 15 giờ cùng ngày, huyện Tánh Linh đã lai, dắt được 6 tàu neo đậu ven hồ Biển Lạc về bãi tập kết an toàn. Hiện tại còn 10 tàu các cơ sở đã đưa lên bờ và 6 tàu trên sông Là Ngà huyện sẽ tiếp tục lai, dắt về bãi tập kết.

Ngọc Khánh