Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện

Kinh tế - Ngày đăng : 15:53, 31/08/2023

Sau 5 năm đi vào hoạt động, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thuộc địa bàn huyện Tuy Phong luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị là sản xuất điện an toàn - ổn định – kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng; phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt nhân dân cả nước nói chung, Bình Thuận nói riêng.

Trong 8 tháng năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn khi lực lượng đảng viên tại các đơn vị còn quá mỏng; phạm vi quản lý phân tán (Nhà máy được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng ở Bình Thuận và Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 ở Ninh Thuận), nhưng Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt công tác chuyên môn của nhà máy đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tính lũy kế đến hết ngày 13/8/2023, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã phát lên lưới điện quốc gia 40,72 tỷ kWh điện thương phẩm. Riêng đối với sản lượng kế hoạch năm 2023, đến giữa tháng 8 này, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và 4 mở rộng đã sản xuất được 3,465 tỷ kWh/5,560 tỷ kWh, đạt 62,32 % sản lượng kế hoạch năm. Cùng với đó, Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 1 đã sản xuất được 48,2 triệu kWh/72 triệu kWh, đạt 67 % sản lượng kế hoạch năm. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng tổ máy… cơ bản đáp ứng kế hoạch được EVN giao.

dang-bo-vinh-tan-4.jpg
Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Kết quả này có được là nhờ hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ thường xuyên được cấp ủy, lãnh đạo chuyên môn, đoàn thể cấp trên, đặc biệt là Đảng ủy Khối, Đảng ủy EVN quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Mô hình tổ chức bộ máy đồng bộ, xuyên suốt về tổ chức đảng, chuyên môn, đoàn thể; phù hợp với yêu cầu lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh tập trung, hiệu quả; tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của nhà máy. Đến nay, Đảng bộ cơ sở Nhà máy có 6 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên đến thời điểm tháng 8 năm 2023 có 57 đồng chí, trong đó chính thức 50 đồng chí, dự bị 7 đồng chí.

dong-chi-vu-thanh-hai.jpg
 Bí thứ Đảng ủy, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Với vai trò tiên phong, cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy luôn phát huy tốt trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm, liêm khiết, tạo được sự đồng thuận của tập thể. Từ các chương trình hành động, nghị quyết của cấp ủy các cấp cho đến các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến lao động đều được triển khai sâu rộng. Nhờ vậy, các phong trào được toàn thể đảng viên trong Đảng bộ nhà máy hưởng ứng nhiệt tình, đem lại hiệu quả thiết thực. Có thể kể đến như: tham gia và nghiên cứu học tập nội dung Cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hưởng ứng Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023; Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023; Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc; Tuyên truyền, phổ biến thực hiện Chỉ thị 06-CT/ĐU ngày 5/5/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn triển khai các nhiệm vụ để đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2023.

chup-anh-luu-niem-dang-uy-nha-may.jpg
 Các đồng chí Đảng ủy nhà máy chụp ảnh lưu niệm

Xác định công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, Đảng ủy tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên theo đúng quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025, nhiệm kỳ 2025-2030, chỉ đạo thực hiện quy hoạch, rà soát quy hoạch cấp ủy chi bộ trực thuộc cơ bản đáp ứng theo quy định của Đảng ủy Tập đoàn. Đảng bộ nhà máy triển khai cùng công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2023 của từng chi bộ trực thuộc; Đảng bộ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh dấu hiệu vi phạm từ các tổ chức đảng và đảng viên. Trên cơ sở đó, duy trì thường xuyên công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ.

img_9456.jpg
 Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 Vũ Thanh Hải trong một lần tặng học bổng cho học sinh huyện Tuy Phong

Không chỉ vậy, Đảng bộ còn chỉ đạo chuyên môn nhà máy, luôn quan tâm, tạo điều kiện về việc làm, thu nhập cho CBCNV an tâm lao động. Tại nhà máy, đảng viên, CBCNV đều thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp EVN, có trách nhiệm với công việc, tham gia tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội. Cụ thể, đảng viên, CBCNV nhà máy hưởng ứng phong trào thi đua “Vì người nghèo – không để ai bỏ lại phía sau”; hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán cho đối tượng bảo trợ xã hội khuyết tật và trẻ em mồ côi xã Vĩnh Tân 80 suất quà với số tiền 40.000.000 đồng; ủng hộ quà tết cho Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi huyện Tuy Phong số tiền 20.000.000 đồng; ủng hộ quà tết cho người nghèo huyện Tuy Phong số tiền 50.000.000 đồng; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo Trung ương hơn 75 triệu đồng, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác trên địa bàn hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận.

Phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng bộ Nhà máy tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và củng cố tổ chức ngày càng chặt chẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Với sự chuyển biến về chất lượng hoạt động của các chi bộ trực thuộc; đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch năm 2023.

Thụy Khanh- Bình Minh