Cần giải quyết kịp thời thẻ bảo hiểm y tế cho thân nhân quân nhân

Bạn đọc - Ngày đăng : 05:50, 07/09/2023

Cử tri xã Tân Phước, thị xã La Gi phản ánh: Các gia đình có con đi nghĩa vụ quân sự được Nhà nước hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người thân là cha, mẹ, nhưng các ngành chức năng giải quyết chưa kịp thời, ảnh hưởng đến chính sách hậu phương quân đội. Khi các em xuất ngũ trở về địa phương mua lại thẻ bảo hiểm y tế phải tính lại từ đầu không được hưởng 5 năm liên tục.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: Thông tư số 143/2020/TT – BQP, ngày 8/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ - CP ngày, 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. Theo đó, quân nhân có trách nhiệm kê khai đầy đủ thông tin về thân nhân (theo mẫu quy định) nộp cho đơn vị quản lý; đơn vị quản lý có trách nhiệm lập danh sách và đề nghị đến cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Bộ Quốc phòng để cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, BHXH Bộ Quốc phòng thực hiện in, cấp cho thân nhân. Quy trình thủ tục cấp thẻ BHYT đã được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để thân nhân quân nhân được nhận thẻ BHYT kịp thời. Thực tế trong những năm qua tại thị xã La Gi, sau khi các công dân nhập ngũ vào đến đơn vị, đơn vị quản lý thu các tờ khai và lập danh sách đề nghị đến cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng để cấp thẻ BHYT cho thân nhân quân nhân. Sau 30 đến 40 ngày thì quân nhân đã có thẻ BHYT từ đơn vị gửi về địa phương và đến tay cha mẹ quân nhân khoảng 50 đến 60 ngày, kể từ ngày công dân nhập ngũ. Tuy nhiên, có một vài trường hợp công dân kê khai tờ khai BHYT sai sót, phải kê khai lại dẫn đến chậm thời gian, có trường hợp gửi về người thân chưa phát hiện lỗi sai mà khi đến cơ sở y tế khám chữa bệnh mới phát hiện sai, nên phải gửi vào đơn vị nhờ sửa lại dẫn đến kéo dài thời gian. Do đó, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND các phường, xã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự phường, xã phối hợp với các ban, ngành liên quan hướng dẫn công dân được phát lệnh gọi nhập ngũ, lập tờ khai tham gia BHYT đúng theo quy định. Kiểm tra kỹ thông tin kê khai để tránh sai sót phải chỉnh sửa, làm lại dẫn đến chậm thời gian thân nhân quân nhân được hưởng quyền lợi BHYT.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT – BYT – BTC, ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ – CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ, quy định chi tiết biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có quy định: “Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. Trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng”. Như vậy, đối với trường hợp khi các em xuất ngũ về địa phương vẫn được cộng nối thời gian tham gia BHYT liên tục (nếu không gián đoạn quá 3 tháng) và đến cơ quan Bảo hiểm xã hội La Gi để được hướng dẫn, bổ sung hồ sơ cộng nối thời gian tham gia bảo hiểm y tế. Hồ sơ cụ thể gồm: thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng đã cấp, quyết định phục viên hoặc xuất ngũ, thẻ BHYT cấp mới và thẻ căn cước công dân để cơ quan Bảo hiểm xã hội thị xã có căn cứ cộng nối thời gian BHYT liên tục cho đối tượng theo đúng quy định. Trường hợp quân nhân xuất ngũ về địa phương và tiếp tục tham gia BHYT thì phô tô hoặc scan gửi cho đại lý thu, tổ dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, BHYT để bổ sung cho cơ quan bảo hiểm xã hội cộng nối thời gian tham gia BHYT liên tục kịp thời.

Tuấn Anh