CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN THÔNG BÁO THAY ĐỔI LỊCH GHI CHỈ SỐ CÔNG TƠ VỀ NGÀY CUỐI THÁNG 9/2023

Thông tin thị trường - Ngày đăng : 17:15, 07/09/2023

Với mục tiêu thực hiện chuyển đổi số trong công tác sản xuất kinh doanh, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, Công ty Điện lực Bình Thuận xây dựng lộ trình triển khai từng bước thống nhất lịch ghi chỉ số tiêu thụ điện năng của khách hàng sử dụng điện tại các khu vực khách hàng đã được lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa về ngày cuối cùng của tháng.

Việc triển khai sẽ được thực hiện có lộ trình theo từng nhóm khách hàng, từng khu vực đã đảm bảo đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật, cũng như phù hợp với tình hình thực tế lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng.

Bước đầu (từ tháng 9/2022 đến tháng 11/2022), Công ty Điện lực Bình Thuận đã triển khai đối với các khách hàng có trạm biến áp chuyên dùng; Năm 2023 tiếp tục triển khai đối với các khách hàng thuộc trạm biến áp công cộng cộng (bao gồm khách hàng mua điện sinh hoạt và khách hàng mua điện ngoài sinh hoạt) đã lắp đặt công tơ điện tử có thu thập dữ liệu từ xa đạt 100% (hoặc gần 100%). Cụ thể: Trong tháng 7/2023, Công ty Điện lực Bình Thuận đã thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối tháng với số lượng 38.955 khách hàng, tiếp tục trong tháng 9/2023 sẽ thực hiện 58.176 khách hàng thuộc các địa bàn sau:

screenshot_1694081744.png

Trong tháng thay đổi lịch ghi chỉ số: Sản lượng điện khách hàng sử dụng trong thời gian tương ứng với lịch ghi chỉ số hiện tại sẽ được tính chung với sản lượng điện khách hàng sử dụng từ ngày ghi chỉ số hiện tại đến ngày cuối tháng để phát hành trong 01 hóa đơn tiền điện. Tiền điện được tính dựa vào sản lượng điện ghi nhận trên công tơ theo thời gian thực tế sử dụng; giá điện thực hiện theo quy định, định mức điện của từng bậc thang được tăng theo số ngày sử dụng điện thực tế nên đảm bảo đầy đủ quyền lợi của Quý Khách hàng. Thông tin số ngày sử dụng, sản lượng điện tiêu thụ và mức giá thể hiện trên Hóa đơn tiền điện, Bảng kê chi tiết hóa đơn tiền điện.

Kể từ tháng tiếp theo tháng thay đổi lịch ghi chỉ số: Lịch ghi chỉ số công tơ khách hàng được thực hiện vào ngày cuối cùng của tháng. Sản lượng điện sử dụng và tiền điện hàng tháng sẽ được tính trọn trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng). Việc thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số về ngày cuối cùng của tháng không những đảm bảo đầy đủ quyền lợi của khách hàng mà còn thuận tiện cho khách hàng dễ nhớ ngày ghi chỉ số, dễ dàng kiểm tra, giám sát chỉ số tiêu thụ điện theo đúng số ngày trong tháng (từ ngày 01 đến ngày cuối tháng) và chủ động kế hoạch thanh toán tiền điện hàng tháng.

Công ty Điện lực Bình Thuận kính thông báo đến Quý Khách hàng và rất mong nhận được sự đồng thuận, phối hợp của Quý Khách hàng trong quá trình thực hiện, qua đó giúp ngành Điện tiếp tục cải thiện, không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng cung cấp các dịch vụ điện.

Những phản ánh, thắc mắc trong quá trình sử dụng điện nói chung cũng như việc thực hiện thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ về ngày cuối cùng của tháng, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19001006/19009000, Email: cskh@evnspc.vn, Ứng dụng CSKH EVNSPC hoặc liên hệ Điện lực quản lý bán điện trên địa bàn để được phục vụ.

Trân trọng

.