Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023 – 2024

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 05:39, 08/09/2023

Đó là yêu cầu của UBND tỉnh vừa mới ban hành gửi đến các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị và cơ sở giáo dục.
kham-tai-tuy-phong.jpg
Học sinh điều trị nội trú có thẻ BHYT tại Trung tâm Y tế Tuy Phong

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT). Giao chỉ tiêu này cho từng cơ sở giáo dục, là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. Các cơ sở giáo dục rà soát số học sinh chưa tham gia BHYT để tuyên truyền, vận động các học sinh tham gia đầy đủ; có biện pháp phù hợp, hiệu quả để nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT ở cơ sở có tỷ lệ học sinh tham gia đạt thấp; chủ động ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên. Các cơ sở giáo dục phối hợp BHXH đối chiếu, rà soát, lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng và thực hiện tốt công tác y tế trường học. Mục tiêu năm học 2023 - 2024, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt 100% so với sĩ số.

BHXH tỉnh phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh bằng nhiều hình thức. Các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thị phối hợp cơ sở giáo dục hướng dẫn mức đóng, quy trình, hồ sơ, thủ tục gia hạn và cấp mới thẻ BHYT, trích chuyển kinh phí khám sức khỏe ban đầu. Kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân các cơ sở giáo dục có thành tích xuất sắc trong công tác BHYT học sinh, sinh viên…

Sở Y tế triển khai BHYT học sinh, sinh viên theo đúng chính sách pháp luật; chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp cơ sở giáo dục ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên tại trường học; tăng cường chất lượng khám chữa bệnh.

UBND các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các phòng ban liên quan, UBND cấp xã, phường phối hợp BHXH huyện hướng dẫn thu, gia hạn, cấp thẻ mới BHYT cho học sinh; xây dựng kế hoạch, đưa kết quả thực hiện vào chỉ tiêu thi đua hàng năm; hướng dẫn, sử dụng thanh quyết toán nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học, có kế hoạch kiểm tra theo quy định.

TRANG MINH