Cập nhật thông tin theo căn cước công dân khi cấp thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 16:17, 13/09/2023

BTO-Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành công văn về việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) với người đang hưởng BHXH hằng tháng đề nghị cập nhật thông tin nhân thân theo căn cước công dân (CCCD).
the-bhyt.jpeg
Thẻ bảo hiểm y tế (ảnh minh họa)

Theo đó, BHXH Việt Nam đang nghiên cứu, xây dựng quy trình hướng dẫn đồng bộ dữ liệu quản lý người hưởng, cập nhật thông tin nhân thân trên cơ sở dữ liệu quản lý người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng đối với người đang hưởng BHXH hằng tháng, nhưng thông tin ghi trong hồ sơ hưởng không thống nhất với thông tin trong CCCD. Các thông tin đã được cập nhật thống nhất theo CCCD không dùng làm căn cứ để điều chỉnh lại các chế độ BHXH đã được giải quyết.

Trong thời gian xây dựng văn bản hướng dẫn chung về nội dung này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành tiếp tục điều chỉnh thông tin nhân thân với người đang hưởng BHXH hàng tháng do cơ quan BHXH quản lý để đi khám bệnh, chữa bệnh căn cứ trên CCCD theo quy trình quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 và Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của BHXH Việt Nam nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh của người lao động,

Đồng thời, căn cứ đề nghị của cá nhân về việc điều chỉnh thông tin họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính trên thẻ BHYT do có sự khác biệt về thông tin cá nhân tại CCCD mới được cấp và thông tin quản lý người hưởng của cơ quan BHXH. Cán bộ cơ quan BHXH hướng dẫn người nộp hồ sơ ghi rõ thông tin đề nghị điều chỉnh vào mục 18 của mẫu tờ khai TK01-TS, thực hiện kiểm tra thông tin trên CCCD với thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu hộ gia đình của ngành BHXH trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Việc cập nhật trên nhằm quản lý hiệu quả người hưởng các chế độ BHXH, đảm bảo thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia và giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng chính sách.

T. MINH