Chiến dịch cao điểm 90 ngày nâng cao Chỉ số DTI

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 05:03, 28/09/2023

Chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số Chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Thuận năm 2023” được UBND tỉnh phát động từ ngày 20/9 đến ngày 19/12/2023. Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương (từ cấp tỉnh đến cấp xã) phát động chiến dịch rộng rãi để người dân, doanh nghiệp biết và cùng tham gia thực hiện đạt kết quả cao nhất, nhanh nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết: Theo kết quả xếp hạng chỉ số DTI cấp tỉnh năm 2022 được Bộ TT&TT công bố, Bình Thuận xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giảm 3 bậc so với năm 2021. Một số nhóm chỉ số đạt thứ hạng thấp như nhân lực số và hoạt động chính quyền số thứ hạng 53, tiếp đến là hạ tầng số thứ hạng 49, hoạt động xã hội số thứ hạng 38... Để nâng cao chỉ số xếp hạng DTI của tỉnh năm 2023, đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện đạt các chỉ số thành phần trong Bộ chỉ số DTI trong năm 2022 chưa đạt hoặc đạt thấp, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng đã ký ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch cao điểm 90 ngày “Nâng cao chỉ số DTI tỉnh Bình Thuận năm 2023” từ ngày 20/9 đến ngày 19/12/2023.

33.jpg
Tuổi trẻ La Gi tiên phong chuyển đổi số.

Theo đó, đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số về hạ tầng số, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở TT&TT hoàn thành triển khai Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây (tháng 11/2023); triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung (hoàn thành trong tháng 10/2023). Về giải pháp nâng cao chỉ số về nhân lực số, Sở TT&TT phối hợp với Sở Nội vụ có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành và địa phương ban hành quyết định phân công công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số, về an toàn thông tin mạng, các sở, ban, ngành và địa phương hoàn thành ban hành quyết định phân công trong tháng 10/2023. Riêng Sở TT&TT tổ chức 2 lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số cho công chức, viên chức, thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng, hoàn thành trong tháng 11...

Đối với giải pháp nâng cao chỉ số về hoạt động chính quyền số, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai kênh số khác để phục vụ tương tác trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh triển khai nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính của tỉnh (hoàn thành trong tháng 12/2023). Đồng thời, thường xuyên đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của UBND tỉnh đảm bảo việc kết nối, tổ chức các cuộc họp của tỉnh theo mô hình 4 cấp (từ cấp Trung ương - tỉnh - huyện - xã)...

T.HÀ