Cách chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Pháp luật - Ngày đăng : 08:25, 30/09/2023

BTO-Ông Đỗ Văn Thái, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh vừa ký quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 22-QĐ/ĐU ngày 28/9/2023 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.

2023-05-26.jpg

Lý do ông Nguyễn Ngọc Nghĩa đã có vi phạm, khuyết điểm trong quá trình công tác và Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã thi hành kỷ luật về Đảng. Quyết định cách chức giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 29/9.

Nguyễn Luân