Phổ biến, cập nhật các quy định về quản lý an toàn thực phẩm

Kinh tế - Ngày đăng : 06:42, 03/10/2023

Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản cho biết, từ cuối tháng 8/2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thị xã La Gi, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phú Quý và một số đơn vị liên quan tổ chức 9 lớp tập huấn về phổ biến, cập nhật các quy định về quản lý an toàn thực phẩm tại các địa phương trong tỉnh (trừ TP. Phan Thiết).

Tham dự các lớp tập huấn gồm cán bộ quản lý an toàn thực phẩm (ATTP), cán bộ phụ trách tiểu tiêu chí về ATTP trong xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã; chủ các cơ sở sản xuất về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, đánh bắt thủy sản; sơ chế, chế biến nông, lâm thủy sản với số lượng 70 đại biểu/ lớp/buổi tại mỗi huyện, thị xã.

z4744278455022_00922e71d99d3aff64638834e8a33dc2.jpg
Hội nghị tập huấn tại huyện Phú Quý.

Theo đó, tại lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến các quy định mới về quản lý chất lượng ATTP. Đơn cử như Thông tư 32/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 38/TT-BNNPTNT. Mục đích để người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý địa phương được biết để thực hiện theo đúng quy định; hướng dẫn triển khai thực hiện tiêu chí 17.10 về xã nông thôn mới và tiêu chí 18.4; 18.5; 18.6 xã nông thôn mới nâng cao.

z4466384258801_e968daf7e92a0e56d13dab51cabeca0d.jpg
Quét mã QR trên trái thanh long.

Song song, các đại biểu được giới thiệu về sàn thương mại điện tử; giới thiệu dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chuyển đổi số trong nông nghiệp với ứng dụng MobiAgri của mobifone. Mục đích giúp cho nông dân tiện lợi và hiệu quả hơn trong trồng trọt, thông tin về cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATTP… Đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn người sản xuất, kinh doanh nông, lâm thủy sản tiếp cận phương thức quảng bá, bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử.

K. Hằng