Giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống

Đời sống - Ngày đăng : 06:45, 03/10/2023

9 tháng năm 2023, ngoài việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Linh đã tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, góp phần giúp người nghèo, khó khăn, các đối tượng yếu thế trong xã hội ổn định cuộc sống.
duc-hanh-12.jpg

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện vận động hơn 805 triệu đồng, đạt 115% kế hoạch đề ra; từ nguồn quỹ này và vận động thêm doanh nghiệp, mạnh thường quân, Mặt trận và tổ chức đoàn thể đã xây dựng mới 24 căn nhà, sửa chữa 2 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn với tổng số tiền 1,155 tỷ đồng. Phối hợp thăm, tặng 2.414 phần quà, trị giá hơn 587 triệu đồng cho người nghèo, khó khăn; hỗ trợ 25 triệu đồng cho 5 trường hợp bị thiên tai. Thời gian đến, phát huy những kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững đến các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng phù hợp với từng đối tượng; huy động mọi nguồn lực chăm lo đời sống cho người nghèo, thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội; khuyến khích, động viên, ưu tiên hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất, quan tâm giải quyết việc làm, tạo điều kiện để người nghèo, khó khăn vươn lên phát triển kinh tế từng bước ổn định đời sống.

Đoàn Trúc