Ngày 22/10 - Toàn dân tổng vệ sinh môi trường và chỉnh trang đô thị

Đời sống - Ngày đăng : 17:07, 10/10/2023

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phát động phong trào toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh môi trường, trang trí và chỉnh trang đô thị vào ngày 22/10, xem đây là hoạt động thường xuyên, liên tục để giữ gìn, bảo vệ môi trường tại cơ quan, đơn vị và địa phương.
22.jpg
Người dân TP. Phan Thiết vệ sinh môi trường biển 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm 28 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2023), Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các mô hình “Ngày Chủ nhật cùng hành động vì môi trường”, “Bình Thuận biển xanh - sạch - văn minh - an toàn”, “Cổng làng, sân vườn, đường làng, ngõ xóm, khu phố sáng - xanh - sach ̣ - đep̣ ”, “Điểm đến xanh - sạch - đẹp - thân thiện.

43.jpg

Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, kịp thời động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ đề “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023.

33.jpg

Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch phát động triển khai thực hiện trước ngày 16/10. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm triển khai hiệu quả chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp” gắn với tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và nhận thức về lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên, với môi trường sống xung quanh nơi ở, nơi sinh hoạt, nơi học tập và nơi làm việc.

K.ANH