Nỗ lực, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 14:28, 18/10/2023

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và UBND tỉnh về kế hoạch cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số (VssID) cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2023.

Hội nghị hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho công chức, viên chức

Xác định việc cài đặt ứng dụng VssID nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được tiếp cận thông tin chi tiết quá trình tham gia của bản thân; biết giá trị sử dụng thẻ BHYT, cũng như các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thụ hưởng; thực hiện các dịch vụ công một cách nhanh chóng thuận tiện, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tổ chức thực hiện và kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN; xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết cho đại diện các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám, chữa bệnh và nhân viên thu BHXH, BHYT để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt VssID cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Đồng thời, giao chỉ tiêu theo từng địa bàn, từng nhóm người cụ thể; phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo thực hiện tổ chức cài đặt ứng dụng VssID với việc triển khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trên Cổng Dịch vụ công; tuyên truyền và cài đặt sử dụng ứng dụng lồng ghép tại các hội nghị tuyên truyền, khách hàng phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, các kỳ chi trả lương hưu hàng tháng của Bưu điện; tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền thường xuyên và cao điểm về mục đích, ý nghĩa tiện ích của việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh xã, phường, thị trấn…

Tổ công tác của BHXH tỉnh hướng dẫn cho sinh viên nghề cài đặt ứng dụng VssID

Đặc biệt, BHXH tỉnh còn thành lập các tổ triển khai cài đặt VssID để hướng dẫn người dân khi có những cập nhật về tính năng mới của ứng dụng, trực tiếp cài đặt, hướng dẫn sử dụng cho người dân, người lao động tự do đang tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tới từng thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn phát động hưởng ứng phong trào thi đua với chủ đề: “Công chức, viên chức, người lao động BHXH tỉnh Bình Thuận chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả trong triển khai thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID năm 2023”, phấn đấu đến ngày 31/12/2023 đạt và vượt chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Với những giải pháp tích cực, đến hết 30/9/2023, toàn tỉnh đã có 233.188 người tham gia BHXH, BHYT, BHTN gửi hồ sơ đăng ký cài đặt VssID, được phê duyệt, đạt tỷ lệ 82,6%. Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID đến nhóm người tham gia là học sinh sinh viên, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và người tham gia BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, góp phần đẩy nhanh công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT theo Đề án 06, hướng tới phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

Hoàng Hà (BHXH tỉnh)