Tháo gỡ khó khăn trong công tác ở Hội Luật gia huyện Hàm Thuận Nam

Pháp luật - Ngày đăng : 05:28, 23/10/2023

Đoàn kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh do ông Nguyễn Thành Luyến – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh làm trưởng đoàn vừa có buổi kiểm tra một số lĩnh vực công tác ở Hội Luật gia huyện Hàm Thuận Nam.
img_7024.jpg
Đoàn kiểm tra của Hội Luật gia tỉnh kiểm tra tại Hội Luật gia Hàm Thuận Nam.

Theo đó, đoàn kiểm tra các hoạt động gồm xây dựng, củng cố phát triển Hội và hội viên; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; việc thu, chi hội phí theo tinh thần văn bản của Hội Luật gia Việt Nam.

Hội Luật gia Hàm Thuận Nam (Huyện hội) có 6 chi hội trực thuộc với 160 hội viên, Ban chấp hành Huyện hội gồm có 5 đồng chí được bầu tại Đại hội Đại biểu Hội Luật gia huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023, hiện vẫn ổn định. Trong những năm qua, các thành viên của hội đã tham gia phối hợp tổ chức 2.400 buổi tuyên truyền và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện với 118.000 lượt người tham gia. Tổ chức, biên soạn, in ấn và cấp phát hơn 30.000 tờ rơi, tài liệu; biên soạn hơn 400 tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh…

img_7032.jpg
Các thành viên trong đoàn kiểm tra.

Song, quá trình hoạt động còn khó khăn, vướng mắc ở nhiều khâu, cụ thể: Huyện hội cũng như các Huyện hội khác trên địa bàn tỉnh, chưa nhận được sự hướng dẫn đầy đủ bằng văn bản của Trung ương và UBND về việc triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy nên gây ra khó khăn cho công tác tổ chức và hoạt động của hội. Kinh phí hoạt động, phòng làm việc, trang thiết bị hạn chế. Ngoài ra, chưa có quy định cụ thể nào về hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hoạt động Hội mà còn phải đóng hội phí nên ít có hội viên tham gia nhiệt tình...

Các thành viên trong đoàn đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho Huyện hội. Trong đó, đề nghị Huyện hội bổ sung đầy đủ vào báo cáo những gì còn thiếu. Đồng thời đề xuất một số nội dung để Huyện hội làm tốt trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thành Luyến ghi nhận nỗ lực thực hiện công tác hội của Huyện hội cũng như các chi hội trực thuộc trong thời gian qua. Đồng thời chia sẻ những khó khăn với Huyện hội khi phải hoạt động trong tình trạng kiêm nhiệm nên khó toàn tâm, toàn ý trong hoạt động hội.

Bên cạnh đó, ông đề nghị Huyện hội cần phát huy hơn nữa, nhất là phải ban hành kịp thời văn bản phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban chấp hành hội, hội viên cùng cấp. Quan tâm hơn nữa đến việc tổng kết các mô hình hay, sáng tạo trong các hoạt động của Huyện hội và các chi hội trực thuộc để học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác hội; quản lý sử dụng tốt nguồn hội phí... Thường xuyên quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Chỉ thị 14 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia các cấp trên địa bàn tỉnh.

Ninh Chinh