Tăng cường kết nghĩa, giúp đỡ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Dân tộc - Phát triển - Ngày đăng : 05:21, 26/10/2023

Cùng với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh, những năm qua, công tác kết nghĩa, giúp đỡ vùng đồng bào dân tộc thiểu số cụ thể là ở xã Phan Tiến (huyện Bắc Bình) đã được Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai thường xuyên với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Góp sức thay đổi diện mạo xã miền núi

Xã Phan Tiến là xã miền núi khó khăn thuộc huyện Bắc Bình, dân số 2.613 người với 623 hộ dân; có 10 dân tộc anh em chung sống, trong đó người K’ho, Raglay chiếm 85%, kinh tế chủ yếu dựa vào canh tác nương rẫy nên đời sống của đồng bào nơi đây còn nhiều khó khăn. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy khóa X về xây dựng và phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngày 12/10/2013 Hội CCB tỉnh và xã Phan Tiến đã ký kết nghĩa giữa 2 đơn vị nhằm chung tay, góp sức giúp đỡ, cải thiện đời sống và thay đổi diện mạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

trao-nha.jpg

Trong 10 năm kết nghĩa, Hội CCB tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền xã Phan Tiến thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giúp nhân dân xã Phan Tiến hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách dân tộc, tôn giáo, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không nghe, không làm theo những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của kẻ xấu nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Mặt khác, Hội CCB tỉnh đã tăng cường vận động nhân dân phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp, xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, tiến tới xây dựng thôn văn hóa, tham gia xây dựng... Nhờ đó, trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở xã luôn ổn định.

Đặc biệt, Hội CCB tỉnh còn tập trung phối hợp với cấp ủy, chính quyền và đoàn thể ở xã thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân trong xã, chủ động vận động mạnh thường quân giúp đỡ các hộ gia đình thuộc diện hộ đói, hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, gắn với việc vận động, hướng dẫn từng hộ phát triển kinh tế gia đình. Ngoài việc giúp đồng bào cách thức quản lý, làm kinh tế, Hội CCB tỉnh còn hỗ trợ xây dựng sân bê tông xi măng, phối hợp làm mới, sửa chữa, nạo vét đường bê tông, hẻm nội thôn, kênh mương nội đồng, tặng tủ, sách, máy vi tính, tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường. Chỉ tính riêng năm 2023, Hội đã vận động hỗ trợ xây mới 1 căn nhà trị giá 80 triệu đồng và sửa chữa 1 căn nhà trị giá 20 triệu đồng cho các hộ nghèo. Bên cạnh đó, nhân dịp các ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc, Tết Đầu lúa, 30/4, Tết Trung thu… Hội đã thăm và tặng nhiều phần quà cho nhân dân trong xã và trao tặng nhiều suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Qua đó, kinh tế - xã hội trong xã từng bước được phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện.

Thắt chặt tình đoàn kết

Ông Phạm Văn Long – Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết, sau thời gian thực hiện chương trình kết nghĩa với xã Phan Tiến, có thể khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, được cán bộ, hội viên CCB và nhân dân đồng tình, tích cực hưởng ứng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế do điều kiện của 2 đơn vị còn nhiều khó khăn, công tác vận động, xã hội hóa cũng như tuyên truyền, vận động quần chúng của đội ngũ cán bộ các cấp của 2 đơn vị chưa thực hiện tốt… Để các hoạt động giao lưu, kết nghĩa đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh cùng chính quyền xã Phan Tiến sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động kết nghĩa đi vào thực chất góp phần tham gia giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể của địa phương. Coi công tác kết nghĩa là điều kiện thuận lợi để 2 bên giao lưu, gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau. Trong đó, xác định nội dung hoạt động chủ yếu của cơ quan Hội CCB tỉnh là tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giúp đỡ cán bộ xã về công tác tổ chức điều hành công tác; tuyên truyền trong nhân dân về phòng, chống tội phạm, ma túy; đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh sẽ tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân phát huy nội lực, tự lực, tự cường, tích cực tăng gia, sản xuất, nâng cao đời sống, làm giàu hợp pháp, góp phần xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ trong hội viên CCB của xã, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền…

Với tinh thần trách nhiệm, nhiều cách làm hay, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, tình hình thực tế, Hội CCB tỉnh đã góp phần giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống, qua đó thắt chặt thêm tình đoàn kết, hiểu biết giữa các đồng bào dân tộc thiểu số với các địa phương, cơ quan, đơn vị...

Ngọc Hân