169 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng dịp Cách mạng Tháng Mười Nga

Chính trị - Ngày đăng : 08:09, 05/11/2023

Thời điểm này, các địa phương trong tỉnh đang tổ chức trao tặng Huy hiệu cao quý của Đảng nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2023).

Theo đó, trong đợt trao tặng lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng Huy hiệu Đảng cho 169 đồng chí đảng viên ở các địa phương trong tỉnh có từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Trong đó, có 18 đồng chí đảng viên cao tuổi Đảng được tặng trước thời hạn do tuổi cao, sức khoẻ yếu, đang bị bệnh.

Lễ trao Huy hiệu Đảng được các cấp ủy Đảng trong tỉnh tổ chức trang trọng; đối với các đảng viên tuổi cao, sức khỏe yếu không thể tham dự buổi lễ, cấp ủy Đảng tổ chức trao tại nhà.

Được biết, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng trao tặng cho đảng viên có nhiều thành tích đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Việc làm này thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta với những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Tin rằng, trong thời gian đến các đồng chí đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng  tiếp tục nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; phát huy hơn nữa truyền thống, kinh nghiệm của mình tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và các hoạt động của địa phương. Từ đó, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển; mãi mãi là tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập, rèn luyện và noi theo.

Bảo Ngọc