Lan tỏa Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” năm 2023

Chuyển đổi số - Ngày đăng : 14:51, 17/11/2023

BTO-Qua gần 1 tháng tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Bình Thuận năm 2023 với 4 đợt thi, cuộc thi đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hệ thống, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi bắt đầu ngày 9/10 và kết thúc ngày 3/11; được chia làm 4 đợt thi (1 đợt thi/tuần) đã thu hút hơn 17.000 người tham gia. Ban Tổ chức đã xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm với số lượng 60 câu hỏi đến nội dung các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cải cách hành chính; đặc biệt là Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Ban Tổ chức đã cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu liên quan trên Hệ thống phần mềm thi trực tuyến “Tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Bình Thuận năm 2023” tại địa chỉ cchc.binhthuan.gov.vn để các thí sinh nghiên cứu, tìm hiểu.

Sau khi cuộc thi được triển khai, hầu hết cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc phổ biến, tuyên truyền, vận động đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tham gia. Nhiều cơ quan, đơn vị đã dành sự quan tâm cho cuộc thi và có số người tham gia cao như Trường Cao đẳng Bình Thuận, Cục Thuế tỉnh và các chi cục thuế trực thuộc...

12.png
Đợt 4 Cuộc thi "Tìm hiểu về cải cách hành chính" tỉnh Bình Thuận năm 2023.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, cuộc thi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, đó là tuyên truyền, phổ biến, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh tìm hiểu các quy định, khái niệm cơ bản liên quan đến công tác cải cách hành chính và nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, đã đảm bảo được tính công bằng, khách quan, minh bạch. Qua đó, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm, tìm hiểu và tham gia dự thi của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tìm hiểu về cải cách hành chính. Tỷ lệ người trả lời đúng 100% câu hỏi tăng lên qua từng đợt thi, với bộ câu hỏi hàng tuần có độ khó tương đương nhau, nhưng tỷ lệ trả lời đúng đã tăng từ dưới 50% trong đợt 1 lên đến gần 70% trong đợt 4.

Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nên số lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tham gia chưa nhiều. Các thí sinh còn trả lời sai nhiều ở các nội dung cơ bản của công tác cải cách hành chính như: Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trọng tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính; các quy định về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kết quả xếp hạng hàng năm các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính của tỉnh... Điều đó thể hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính hàng năm trên địa bàn tỉnh chưa thực sự hiệu quả.

Thời gian tới, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính” tỉnh Bình Thuận năm 2023. Hằng năm, tiếp tục duy trì, tổ chức ít nhất 1 cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính để củng cố, cập nhật kiến thức của đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động về công tác cải cách hành chính. Đồng thời, phát động các cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp mới để góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính tại địa phương.

T.HÀ