Xử lý nghiêm tàu cá “3 không” khai thác hải sản bất hợp pháp

Pháp luật - Ngày đăng : 05:04, 22/11/2023

UBND tỉnh vừa có văn bản hỏa tốc về việc quản lý, đăng ký tàu cá phát sinh, tồn đọng chưa đăng ký trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Thông báo số 468/TB-VPCP ngày 14/11/2023 của Văn phòng Chính phủ, trong đó có giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 để hướng dẫn các địa phương xử lý dứt điểm đối với nhóm tàu cá “3 không”, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu, chủ động liên hệ, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và PTNT trong quá trình sửa đổi, bổ sung Thông tư. Sau khi bộ hoàn thành, ban hành Thông tư thì sở khẩn trương hoàn thiện lại Phương án quản lý, trình UBND tỉnh ban hành để tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.

tau-thuyen-danh-bat-hai-san-o-phu-quy-anh-n.-lan-9-.jpg
Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ. UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển chỉ đạo duy trì, kiện toàn Tổ công tác rà soát, thống kê tàu cá “3 không” cấp huyện và cấp xã được thành lập theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngoài ra, chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường quản lý tàu cá và ngư dân trên địa bàn, xử lý trách nhiệm người đứng đầu, nếu còn để phát sinh tàu cá không đăng ký do thiếu kiểm tra, giám sát để ngư dân đóng mới, mua bán tàu cá trái pháp luật trên địa bàn quản lý.

Riêng UBND thị xã La Gi và UBND huyện Phú Quý chỉ đạo các phòng chuyên môn trực thuộc và chính quyền địa phương cấp xã phối hợp cơ quan quản lý, đăng ký tàu cá (Chi cục Thủy sản) giải quyết dứt điểm việc đăng ký lại đối với các tàu cá “3 số” do cấp huyện quản lý trước đây theo quy định của Luật Thủy sản 2017, hoàn thành chậm nhất ngày 15/12/2023. Được biết, đến ngày 25/10/2023 còn 49 tàu cá “3 số” tại thị xã La Gi (16 tàu) và huyện Phú Quý (33 tàu).

thuyen-thung-anh-nl-4-.jpg
Xử lý nghiêm tàu cá “3 không” khai thác hải sản bất hợp pháp.

Còn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy sản gửi toàn bộ danh sách tàu cá phát sinh, tồn đọng chưa đăng ký được rà soát, thống kê, tổng hợp từ địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh, đến chính quyền cấp huyện, cấp xã. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương tiếp tục rà soát, lập danh sách và thông tin chủ quản lý sử dụng, phân loại thật cụ thể từng tàu cá chưa đăng ký/chưa đăng ký lại đang hoạt động, hoàn thành chậm nhất là ngày 15/12/2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh thành lập Tổ kiểm tra liên ngành phối hợp với chính quyền cấp huyện và cấp xã tổ chức kiểm tra các cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm hành vi đóng mới, cải hoán tàu cá trái phép, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 31/12/2023.

Các lực lượng chức năng (Biên phòng, Kiểm ngư, Văn phòng Đại diện kiểm soát nghề cá tại cảng cá) tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển và tại các cảng cá, bến cá, khu neo đậu để tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định về đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, xử lý nghiêm tàu cá “3 không” khai thác hải sản bất hợp pháp.

Tổng số tàu cá phát sinh, tồn đọng chưa đăng ký toàn tỉnh đến cuối tháng 9/2023 là 1.842 tàu thuộc 7 đơn vị cấp huyện và 36 đơn vị cấp xã.

M. Vân