Thông báo kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023

Thông tin thị trường - Ngày đăng : 14:49, 24/11/2023

BTO-Để triển khai tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2023, Hội đồng tuyển dụng công chức thông báo thời gian, địa điểm thi vòng 1, vòng 2 cụ thể như sau:

Nội dung và thời gian thi:

Vòng 1:

Thi môn ngoại ngữ (tiếng Anh): Ngày 11/12/2023.

Thi môn kiến thức chung: Ngày 12/12/2023.

Vòng 2:

Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành: Ngày 19/12/2023.

Hình thức thi:

Vòng 1:

Tổ chức bằng hình thức thi trắc nghiệm trên máy vi tính. Địa điểm tại Trường Cao đẳng Bình Thuận, số 38 Nguyễn Hội, phường Phú Trinh, thành phố. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Vòng 2:

Phỏng vấn. Địa điểm tại Trường Cao đẳng Bình Thuận, số 205 Lê Lợi, phường Hưng Long, thành phố. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Danh sách thí sinh dự thi vòng 1, vòng 2 và các thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: snv.binhthuan.gov.vn/Thông báo tuyển dụng.

Thông báo triển khai nội dung tuyển dụng công chức năm 2023

BTO