Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương hỗ trợ cước phí thuê bao VMS tàu cá

Kinh tế - Ngày đăng : 05:03, 28/11/2023

Trong phiên họp mới đây, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về chủ trương hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá trên địa bàn tỉnh theo đề nghị tại Công văn số 281-CV/BCS, ngày 19/10/2023 của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất kết luận việc ban hành chính sách hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ vệ tinh thiết bị VMS tàu cá trên địa bàn tỉnh. Chủ trương này nhằm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), cùng với cả nước tháo gỡ “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tiến tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững. Đồng thời, góp phần hỗ trợ ngư dân bám biển, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc là rất cần thiết.

trung-tam-giam-sat-tau-ca-anh-n.lan-.jpg
Trung tâm Giám sát tàu cá thông qua thiết bị giám sát hành trình VMS.

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh triển khai xây dựng chính sách hỗ trợ phí thuê bao dịch vụ vệ tinh thiết bị VMS tàu cá trên địa bàn tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình đó, cần lưu ý một số vấn đề, phải xác định đúng đối tượng hỗ trợ là chủ sở hữu hợp pháp của tàu cá đăng ký tại tỉnh Bình Thuận và kích cỡ tàu cá phù hợp theo quy định. Quy định rõ các trường hợp phát sinh đối tượng được hỗ trợ, không được hỗ trợ, dừng hỗ trợ (chuyển nhượng sang chủ sở hữu ở ngoài tỉnh, vi phạm quy định IUU đánh bắt ở vùng biển nước ngoài, khi tàu cá ngừng hoạt động...) bảo đảm công khai, minh bạch. Ngoài ra, xác định hình thức chi trả tiền hỗ trợ phù hợp (chi trả trực tiếp cho chủ sở hữu hợp pháp của tàu cá hoặc chi trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ vệ tinh). Về mức hỗ trợ, nghiên cứu nâng mức hỗ trợ phù hợp nhưng không cao hơn cước phí thuê bao của đơn vị cung cấp dịch vụ vệ tinh cho thiết bị VMS.

Theo kế hoạch, dự kiến có 1.950 tàu cá đăng ký tại Bình Thuận đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) theo quy định sẽ được hỗ trợ phí thuê bao với mức 2,2 triệu đồng/1 tàu/1 năm. Thời gian hỗ trợ trong 3 năm, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2026.

Minh Vân