Thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 05:05, 28/11/2023

UBND TP. Phan Thiết vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với thanh niên năm 2023 với chủ đề “Thanh niên Phan Thiết với chuyển đổi số”.

Chủ trì tại hội nghị gặp gỡ, đối thoại với thanh niên Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân đã yêu cầu các phòng, ban liên quan tập trung thảo luận, trao đổi những giải pháp nhằm hỗ trợ thanh niên trong chuyển đổi số; những bất cập, vướng mắc trong quá trình áp dụng, triển khai chương trình chuyển đổi số, kinh tế số trong thời gian qua. Từ đó, đề xuất với lãnh đạo thành phố về các giải pháp nhằm phát huy vai trò của thanh niên, đóng góp, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nhiều vấn đề về chuyển đổi số được thanh niên quan tâm đặt câu hỏi.

Hơn 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) đại diện cho hơn 8.500 ĐVTN thành phố tham gia đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan các vấn đề: Vai trò, tầm quan trọng của việc chuyển đổi số giai đoạn hiện nay; cách giải quyết các vấn đề trên cổng dịch vụ công trực tuyến; giải pháp hỗ trợ thanh niên lập nghiệp từ chuyển đổi số; giải pháp để thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự được tiếp cận công nghệ số; công tác chuyển đổi số trong giáo dục, dạy và học; giải pháp phòng ngừa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; vai trò của thanh niên trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; hạ tầng viễn thông; các vấn đề về quảng cáo, vận chuyển, thanh toán trong phát triển kinh tế số; tổ công nghệ cộng đồng. Các ý kiến, kiến nghị của thanh niên cơ bản đã được lãnh đạo các phòng, ban, ngành của thành phố trao đổi, giải đáp.

Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của thanh niên, khẳng định đây đều là những ý kiến rất chính đáng. Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan quản lý Nhà nước phải nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của thanh niên, từ đó nghiên cứu, đề xuất những giải pháp, dự án, đề án phát triển thanh niên trong giai đoạn mới; quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo đổi mới, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số vào tất cả các lĩnh vực trong bối cảnh sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện nay. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các chương trình hành động như: Chương trình đồng hành với thanh niên trong phong trào thi đua chuyển đổi số, thanh niên xung kích trong hoạt động chuyển đổi số; thúc đẩy chuyển đổi số theo từng lĩnh vực.

Cùng với đó, tổ công nghệ cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống. Các ĐVTN cần nắm bắt xu hướng thời đại, ứng dụng mạng xã hội để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; đẩy mạnh các phong trào chuyển đổi số và chủ động trong công tác chuyển đổi số.

C.Tường