Nâng tầm tôm Việt cùng phát triển sản phẩm OCOP

Trong nước - Ngày đăng : 18:56, 30/11/2023

Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn kết nối sản phẩm OCOP Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 2023 (gọi tắt là Festival Tôm) là lễ hội lớn nhất về ngành hàng tôm, có quy mô cấp khu vực, được tỉnh Cà Mau lần đầu tiên đăng cai tổ chức.
images2542735_1.jpg

Sự kiện nhằm giới thiệu những thành tựu, tiềm năng của ngành hàng tôm, các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau, các tỉnh vùng ĐBSCL đến các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế.

baocamau.com.vn